Van Mexicaanse griepfraude naar coronafraude; de wereld muteert in de “Great Reset” communistische dictatuur

We zitten nu in een herhaling van de geschiedenis.De Mexicaanse griep in 2009 was niet meer of minder dan een megafraude, het lanceren van een vermeende wereldbedreiging waar voraal de farmaceutische sector beter van werd en die overheden wereldwijd pakken geld heeft gekost.Mensen worden eenzijdig geïnformeerd door zij die het officiële beleid bepalen,een milde griep wordt uitgeroepen tot pandemie, werden vaccins op de markt gebracht die nog niet of nauwelijks waren getest en werd de vaccinatie van de wereldbevolking een groot experiment ,waar de farmaceutische industrie een miljardenwinst maakte.Vaccinaties waren helemaal niet nodig geweest en alleen al in Europa meer dan honderd miljoen griepvaccins worden vernietigd. Nederland moest ook miljoenen euro’s uittrekken om de ouders van zo’n 7000 Nederlandse kinderen schadeloos te stellen, omdat die na het Mexicaanse griepvaccin  narcolepsie hebben gekregen.Er was sprake van enorme leugens en manipulatie.Vraag het ook eens aan viroloog vaccin-oplichter Ab Osterhaus, die kan ons hier vast nog wel een kleine presentatie over geven. Hij is nu weer actief en organiseerde op 22 januari 2019 een “Cursus Pandemie Marketing” met Belgische hoogleraar virologie Marc van Ranst(een meesterleugenaar).Op deze conferentie is Marc van Ranst de gastspreker die met humor en flair de Mexicaanse Griep ter voorbeeld stelt, van zijn grote succes….

‘De eerste dagen van een pandemie moet je alomtegenwoordig zijn, zodat je media-aandacht krijgt.Als je een plan wilt uitvoeren, dan moet je de enige zijn die informatie geeft aan de media. In het begin moet je de eerste en de enige zijndie hen van informatie voorziet en die bied je gratis aan. Zo heb je de media in handen en zullen ze schrijven wat jij wilt. Eerst zeg je dat er een erge pandemie aankomt, dan zeg je dat er mensen besmet zullen raken, en daarna vertel je dat er doden zullen vallen. Zo verspreid je paniek. Deze besmettingen en doden komen ook voor bij de normale griep, die je weergeeft als het nieuwe gevaarvirus.Wanneer je paniek hebt gezaaid, dan zal iedereen doen wat jij wilt. Dit is de gemakkelijkste manier om voor een pandemie in je eigen land te zorgen. De media zijn zo dom, dat ze alles geloven wat jij vertelt (namens instituties en experts) en het volk is zo dom dat het alles gelooft wat de media vertellen. Dit hebben we gedaan bij de Mexicaanse griep, en daar zijn we trots op’, zegt Marc van Ranst (Belgisch hoogleraar virologie). Dit criminele plan wordt ook uitgevoerd met het coronavirus, dat niets gevaarlijker is dan de normale griep…

Het is bekend dat coronavirussen niet gevaarlijk zijn. Bij SARS-1 waren er ongeveer 600 doden over de hele wereld en bij MERS ongeveer 700. Klaus Schwab heeft zelf ook verteld in zijn eigen boek (“Covid-19: The Great Reset”) dat het coronavirus SARS-2 niet gevaarlijk is en dat werd ook door veel deskundigen bevestigd.De corona-doden cijfers worden  gemanipuleerd: door hoe ze testen, door hoe ze de diagnose vaststellen en door hoe ze tellen. En met die aantallen kunnen ze dan de lockdown verlengen. Zo lang als ze willen. Totdat ze alles hebben gedaan wat ze wilden tijdens de lockdown periode.En volgens de hoogleraar Pierre Capel kan je met een pcr test geen actieve virussen testen.Dr. Christian Drosten (die een van de hoofdspelers was bij de Mexicaanse-griep fraude) heeft binnen 24 uur de PCR-test procedure gevalideerd, terwijl het virus nog niet eens in Europa was gearriveerd…

Het is nooit eerder gebeurd dat GEZONDE mensen worden opgesloten.‘Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen plaatsvinden.Om corona te bestrijden hoef je vrijwel niets te doen.Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen.Kinderen doen het heel goed met deze ziekten. Ze zijn evolutionair ontworpen om tijdens hun leven aan allerlei virussen te worden blootgesteld en dus moeten ze naar school blijven gaan en elkaar blijven besmetten. Dat draagt dan bij aan de immuniteit van de groep, wat betekent dat de ouderen na hooguit vier weken weer bij samen met hun familie kunnen zijn, want dan zou het virus zijn verdwenen.Er is nergens ter wereld bewijs dat de lockdown enig positief effect heeft gehad. Wel is er veel bewijs dat het negatieve gevolgen heeft.Dit is een griepepidemie zoals elke andere griep. Misschien iets ernstiger, maar er is niets dat fundamenteel anders is dan de griepuitbraken die we in andere jaren zien.Als zij niet had ingegrepen, deze epidemie al voorbij zou zijn, zoals elke andere luchtwegaandoeningsepidemie.Er zijn veel mensen die mijn standpunten ondersteunen, zoals John Ioannidis(een Grieks-Amerikaanse arts-wetenschapper en professor aan de Stanford University).Maar ze zijn niet geliefd bij de media’,zegt dr. Knut M. Wittkowski, die meer dan 20 jaar lang aan het hoofd stond van de afdeling epidemiologie van de Rockefeller University in Amerika…

We laten elke jaar de griepgolf en virussen gewoon ongestoord z’n gaan,om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te bereiken .Als je niet besmet wordt met Covid-19, wordt je ook niet immuun tegen deze ziekte.En dat een mondkapje onze gezondheid zou beschermen, is wel de grap van de eeuw. Het beneemt je letterlijk de adem, die je broodnodig hebt om je lichaam in vorm te houden. Want alles in het leven draait om en op zuurstof!Een Randomized Control Trial voor de verspreiding van het influenzavirus gepubliceerd in de British Medical Journal toont aan dat mondkapjes 97% van de virusdeeltjes kunnen doorlaten. Het risico op infectie kan zelfs toenemen door vochtophoping tijdens het dragen van het masker.En hoewel de overheid en het RIVM al talloze keren hebben aangegeven dat mondkapjes niet werken, en ook Radar na grondig onderzoek tot deze conclusie is gekomen, doet het merendeel van de mensheid braaf mee met dit ‘gedragsexperiment’.En kloppen de cijfers met betrekking tot covid kliniekbedden en covid IC bedden? Wat was de griepseizoen bed bezetting in voorgaande jaren? Waren de ic bedden ook zo lang bezet als nu met het COVID syndroom?…

‘Corona is ten onrechte uitgeroepen tot een pandemie en heeft tot een mondiale angstgolf geleid.Naast het offer schreeuwt angst om een oplossing en dat is in dit geval een hypothetisch werkend toekomstig vaccin, dat miljarden dollars gaat kosten’,zei Pierre Capel, de emeritus hoogleraar immunologie.DE COVID-19 VACCINS STOPPEN DE OVERDRACHT OF INFECTIE NIET! Deze vaccins zijn nooit ontworpen om overdracht of infectie te stoppen.Het primaire einddoel (dat de vaccins moeten bereiken) is het verminderen van de symptomen(dit geldt ook voor geneesmiddelen).Het kan er dus niet voor zorgen dat we het virus niet meer verspreiden.In een verpleeghuis in het Gelderse Wehl(Apr 30, 2021) is corona uitgebroken. Bijna de helft van de bewoners is besmet. Dat is opvallend, want bijna alle inwoners hebben zowel de eerste als tweede prik gehad.Het virus greep ondanks de vaccinaties snel om zich heen. ,,Deze uitbraak laat zien dat je het coronavirus nog steeds kunt overdragen, ook al ben je gevaccineerd”, vertelt specialist ouderengeneeskunde Marco Repko.Wetenschappers hebben vele pogingen ondernomen om vaccins tegen het corona-virus te ontwikkelen. Maar in de afgelopen 20 jaar eindigden alle pogingen op een mislukking, omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven, net als de kinderen in de jaren 1960.Tot op heden is nog geen enkele poging om een coronavirus-vaccin te maken succesvol geweest, noch is de gentherapie-technologie van mRNA-“vaccins” veilig op de markt gebracht.Volgens de wereldberoemde vaccinontwikkelaar Geert Vanden Bossche muteren alle virussen in ongeveer 10 uur…

En hoe kunnen we in hemelsnaam vaccins blijven maken om dat niveau van mutaties bij te houden?Wat de meeste mensen die het vaccin nemen niet weten is dat, omdat de fase van klinische testen voor deze producten nog steeds niet is afgerond, iedereen die de prik krijgt per definitie deel uitmaakt van de klinische testen. Zij maken deel uit van het experiment.Het is een experimentele gen therapie en burgers zijn gewoon gratis proefkonijnen eigenlijk. Mengele zou trots zijn op zo een wereldwijd experiment.Waarom is de ontwikkeling van een vaccin zo dringend, als het virus niet dodelijker is dan een griepvirus? Weinig mensen weten dat de vier grote bedrijven(Moderna,Johnson en Johnson,Pfizer, Astra Zeneca) die COVID vaccins maken hebben nog nooit een vaccin op de markt gebracht voordat ze een COVID-19 vaccin produceerden.En de enige industrie in de wereld die niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (lichamelijke) schade of overlijden die is veroorzaakt door hun product, zijn vaccin-producenten.Vaccineren gaat om geld, niet om gezondheid.Voor miljardenwinst als hoogste waarde moet alles wijken en gaan de farmaceutische industrie-Big Pharma over lijken.Onze gezondheid interresseerd ze geen moer, want  hoe zieker we nu worden van de maatregelen hoe meer inkomsten ze krijgen.Een vaccinatie is een ingrijpende en invasieve medische handeling is.Bij elke andere dergelijke handeling worden ouders en patiënten terdege voorgelicht over alle voordelen en nadelen ervan, ook van alle risico’s. Dat gebeurt niet bij vaccinaties…

Nog dodelijker dan een virus zelf is namelijk een vaccin.Door alle lichaamsvreemde stoffen en bewerkte virussen (een cocktail) die er in een vaccin zitten wordt het immuunsysteem niet geholpen, maar op stang gejaagd.Als je je eigen gezondheid ook maar enigszins respecteert, dan ga je daar niet in mee. Dan neem je geen vaccin.Het weekblad voor artsen ‘’Medisch Contact” in 2014 over de griepprik: “Sluitend bewijs dat influenzavaccinatie gezonde ouderen beschermt tegen ziekenhuisopnames en sterfte door griep, is er niet.Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de jaarlijkse griepvaccinatie bij ouderen en risicopatiënten effectief is.”En toch gaan we met z’n allen braaf zo’n vaccin halen. Die volgzaamheid is het gevolg van een angstcultuur.Het vaccineren tegen pokken was gestopt, niet omdat de ziekte was uitgeroeid, maar omdat zij problemen hadden met het vaccin. Gevaccineerde individuen bleken actief pokkenvirus door te geven aan mensen, waarmee ze in contact kwamen.Het was onbeheerst en daarom zijn ze ermee gestopt…

Waar komen de meeste infectieziekten vandaan?Uit Afrika, India, Mexico en uit Chinese vuile markten.Kinderen in de derde wereld, die leven onder vreselijke omstandigheden hebben geen vaccins nodig, maar voeding en schoon drinkwater-een schoon milieu.Wie de ziekten als kind op natuurlijke wijze heeft doorlopen, is wel levenslang beschermd,zeggen dappere en eerlijke artsen.Volgens onderzoeker de neurochirurg dr. Russel Blaylock,‘vaccins blijken een negatieve activerende invloed te hebben op het immuunsysteem van de hersenen.Dat immuunsysteem wordt als het ware in een hogere versnelling gezet en de geactiveerde cellen scheiden een hoge dosis van ontstekingsstoffen en excitotoxinen af, die daardoor giftig werken’.Veel van wat hij toen schreef werd ondertussen ook bewezen…

Louis Pasteur stelt dat ‘alle infectieziekten zijn terug te brengen tot bacteriën’, houdt men volstrekt geen rekening met de inzichten van zijn tijdsgenoot Antoine Bechamp, een arts die ervan uitging dat ‘niet enkel bacteriën infectieziekten veroorzaken, maar dat koppelde aan het terrein. De hele leefwereld,de leefomstandigheden en -gewoonten vanmensen’. Omdat dit de zaak veel ingewikkelder maakte, koos men er indertijd voor eenzijdig de visie van Pasteur te volgen.Dat is zoveel simpeler, dan dient men zich enkel te concentreren op een vijand:de ziektekiem. Die visie is een ideologie geworden.De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid.Niet het genezen van mensen is het doel van de farmaceutische industrie, maar zoveel mogelijk winst te maken.Het is niet in het belang van de farmaceutische industrie om medicijnen te ontwikkelen die mensen genezen, want dat verkleint hun markt. Het is in hun belang om medicijnen te ontwikkelen de symptomen bestrijden en die mensen hun hele leven moeten gebruiken…

WHO, de wereldwijd belangrijkste richtinggever waar het de aanpak van de COVID-19 plandemie betreft, wordt grotendeels gefinancierd uit de farmaceutische industrie. Dat deze WHO aandringt op wereldwijde vaccinatie is dan ook niet verbazend.En wie inmiddels nog steeds niet overtuigd is dat de WHO een criminele inhumane organisatie is die een totaal ander doel dient dan waar zij pretendeert voor te staan, maar in plaats daarvan een geheime agenda dient, heeft poep in zijn oren en ogen en leeft onder een steen. Alle mensen die alleen maar luisteren naar  de reguliere nieuws, radio en tv zenders hebben zoveel poep in de oren en ogen zitten dat ze de leugens van RIVM, WHO, en politiek(die laat zich hypnotiseren, misleiden door de WHO) slikken als zoete koek.De WHO is ook onder de macht van Bill Gates,die vormt al vele jaren – samen met een paar andere superrijken der aarde – een globale corporate state, die over de nationale politiek heen functioneert en op belangrijke posten mensen omkoopt.En de WHO wordt door deze rijken der aarden als instrument gebruikt om de wereldbevolking te beïnvloeden en op de knieën te krijgen.Media zijn vijand van volk geworden.Niet de belangen van de bevolking worden gediend, maar die van de gevestigde elite.De media geven politieke propaganda ruim baan en belemmeren de democratie, in plaats van die te bevorderen…

De coronapandemie is een kunstmatig gecreëerde hoax om die grote geplande Reset op gang te krijgen.Een plan van de Deep State, Bilderberg ,Bill Gates, Soros,Rockefeller en de Rothschild.Iedereen weet dat de plannen van World Economic Forum en Klaus Schwab al jaren lang geleden zijn gemaakt en die plannen laten ze niet afhangen van ‘toevalligheid ” en het “geluk” van een epidemie. Het boek van Klaus Schwab “COVID-19: The Great Reset” is heldere taal!  Toeval? Uiteraard niet; dit gehele corona verhaal is georkestreerd en voorbereid. Neem alleen al Event 201 waar alle belangrijke World Economic Forum contributing partners aanwezig waren hebben de pandemie tot in detail  gesimuleerd. En dat gebeurde in november 2019. Als je alle puntjes met elkaar verbind dan staat er een levensecht scenario geprint dat volstrekt beantwoord met wat we nu in de praktijk zien. Geen toeval. Geen complot.De Mexicaanse griep megafraude was ook geen complot.Sinds het begin van deze corona nep-pandemie is gebleken dat Mark Rutte, Sigrid Kaag en Hugo de Jonge en de linkse media  daarmee het volk bewust misleid hebben met een op de Mexicaanse griep gebaseerd media-angstprotocol. En het is tijd om onze vrijheid terug te pakken!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Van Mexicaanse griepfraude naar coronafraude; de wereld muteert in de “Great Reset” communistische dictatuur

 1. hslot4 says:

  https://thehighwire.com/videos/vaccine-disaster-ahead/ From minute 0:57 de echte epedemie wordt straks veroorzaakt door de gevaccineerden

  Op vr 30 apr. 2021 om 14:14 schreef The Balkans Chronicles :

  > The Balkans Chronicles posted: ” We zitten nu in een herhaling van de > geschiedenis.De Mexicaanse griep in 2009 was niet meer of minder dan een > megafraude, het lanceren van een vermeende wereldbedreiging waar voraal de > farmaceutische sector beter van werd en die overheden wereldwijd ” >

  Like

 2. Pingback: Van Mexicaanse griepfraude naar coronafraude; de wereld muteert in de “Great Reset” communistische dictatuur | E.J. Bron

 3. koddebeier says:

  Sleep alle schuldige en medeplichtigen voor een volkstribunaal.

  Liked by 1 person

 4. Pingback: WE WORDEN ALWEER MEGA BEDONDERD! | eunmask

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s