Miljoenen mensen hebben genoeg van de islamisering van West-Europa,de terreur, geweld en onveiligheid

De wereldberoemde Joods-Hongaarse schrijver György Konrád (82) overleefde als door een wonder het nazisme én het communisme. Nu waarschuwt hij voor de islam als derde grote bedreiging voor Europa.In 2008 publiceerde de Egyptisch-Nederlandse schrijfster Nahed Selim in de Nederlandse krant Trouw een artikel getiteld: ‘Islamisering is allang binnengeslopen’.Daarin schrijft ze:‘Met elk land waar zich een totale islamisering heeft voltrokken, ging het bergafwaarts. Hoe meer islamisering, hoe meer onrust, materiële en culturele armoede, conflicten tussen bevolkingsgroepen, bloedvergieten en andere ellende.Het schijnt in Nederland taboe te zijn om over de islamisering van de samenleving te spreken.Ik denk dat veel Nederlanders de term niet helemaal begrijpen. Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld, en ook niet de militaire verovering van het land door moslims of de stichting van een islamitische staat. Islamisering is een proces waarbij de islamitische waarden en normen sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaan domineren.’…

Weet u wat filosoof en televisiemaker Jan Leyers concludeerde na zijn recentste documentaire Allah in Europa? Dat we de facto in een totaal gesegregeerde maatschappij leven, met twee verschillende werelden, die van de moslims en die van de niet-moslims, waarin totaal anders wordt gedacht over fundamentele zaken zoals de vrijheid van meningsuiting, afvalligheid, democratie en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de toekomst, antwoordde Leyers: ‘Verwachtingen? Ik ben allang gelukkig als we elkaar de kop niet inslaan.’ Zover is het dus reeds gekomen, dat de lat voor onze samenleving zo laag moet worden gelegd. En niemand kan zeggen dat Leyers niet weet waarover hij spreekt. Wat een verschrikkelijk toekomstbeeld. Door de massa immigratie in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones(sharia-enclaves), waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog(Dar el-Harb), dat eerst een huis van vrede zal zijn als de Sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede-westerse- mee hebben.Vriendschap met niet-moslims betekent zijn ongeloof en zelfs afgoderij…

Wie de islamitische wereld blijft binnenhalen en voor de islam de rode loper uitrolt, zal straks zelf eindigen als de islamitische wereld.De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd(de studie getiteld ‘De Iris en het Kruis’ werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt), waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn.Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd(de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan).In uiterlijk 2030 zullen de moslims in Brussel de absolute meerderheid vormen, waarmee de hoofdstad van de EU dan tevens de hoofdstad van Eurabië zal zijn. Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah…

West-Europa is veranderd in een verschrikkelijk oorlogsgebied.De Joden worden opnieuw aangevallen en vermoord, net als tijdens de Tweede Wereldoorlog,alleen omdat ze joods zijn.Maar, het waren geen autochthone rechtsextremisten die deze moorden hebben gepleegd.Het waren islamieten die dat hebben gedaan.Synagogen en Joodse scholen moeten ook tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de Europese straten marcheren.De islam is de grootste aanjager van antisemitisme en valt binnen de definitie van neonazisme.In de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw sprake was van samenwerking tussen de islam en nazi-Duitsland, die tot doel had de Joden te vernietigen. De Mufti van Jeruzalem (Al-Husaini) speelde daarin een belangrijke rol. In de huidige tijd is het gedachtegoed van deze moslim volop aanwezig in de Moslim Broederschap (de geestelijke vader van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking) die ook een stem heeft in de Verenigde Naties.En met steun van de VN kan deze sharia-organisatie uitgroeien tot het wereldkalifaat, zonder dat de wereld zich dat bewust is.Ondertussen zijn er al tienduizenden Joden West-Europa verlaten…

Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers, maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben.Het land Zweden kampt met immigrantenwijken, waar de politie moeite heeft met het handhaven van de orde.Malmö, met 300.000 inwoners de op twee na grootste stad van Zweden, is voor heel Europa het trieste voorbeeld van waar een mislukte integratie van islamitische immigranten toe leidt. De stad, waar inmiddels 30 % van de inwoners moslim is, lijdt onder een ware explosie van antisemitisme en criminaliteit. Hele wijken zijn in handen van jeugdige moslimbendes. De helft van de joodse bevolking is al uit de stad gevlucht. In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren.Bomaanslagen en liquidaties zijn aan de orde van de dag…

Sinds in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen ook daar de ogen van de burgers open te gaan.“Toen de moslims naar Denemarken kwamen, was ik heel tolerant. Ik dacht echt dat we op weg waren naar een mooie multi-etnische samenleving.Maar toen kwamen de terreur en de bedreigingen.Kwam een islamitische samenleving, die op andere principes is gestoeld.Vandaag ben ik natuurlijk erg bezorgd over de samenleving waarin mijn kleinkinderen moeten opgroeien,”zei cartoonist Kurt Westergaard.In 2010 dringt een jongen van Somalische afkomst met een bijl zijn huis binnen. De jongen wordt net op tijd uitgeschakeld door de politie…

‘In de Scandinavische landen is er een grote tegenstelling tussen de gendergelijkheid en de hoge aantallen verkrachtingen’, zegt Kumi Naidoo, Amnesty’s secretaris-generaal. ‘Veel vrouwen doen geen aangifte bij de politie van verkrachting vanwege het sociale stigma en een gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem’. De Britse Europarlementariër Nigel Farage (foto) claimde bij de BBC dat ‘de stad Malmö de verkrachtingshoofdstad van Europa en mogelijk zelfs van de wereld is’.We zagen ook in Keulen en andere steden tijdens Oud en Nieuw in Duitsland,waar Duitse vrouwen en meisjes massaal werden verkracht(in Keulen werden 650 vrouwen aangerand en in Hamburg waren het er 400- ruim 1.200 slachtoffers)…

De Duitse politieagente Tania Kambouri schreef een boek(‘Vrouw in het Blauw’) over haar 14 jaar aan ervaring bij de politie, en haar verhaal is niet mals. Ze vertelt over de harde realiteit die zij en haar collega’s dagelijks meemaken in het Ruhrgebied, in het westen van Duitsland. Er zijn daar steeds meer wijken waar ze simpelweg niet meer patrouilleren omdat dat niet meer veilig kan, of in ieder geval altijd met meerdere wagens heengaan. Kambouri zegt dat “de overlast vooral wordt veroorzaakt door jonge mannen, met hun wortels in islamitische landen.Er ontstaan no-goareas.In de oude wijken trekken de ‘normale’ mensen weg. Buitenlanders nemen er de straten over: mensen die de taal niet spreken, die zich crimineel gedragen, die geen enkele moeite doen om te integreren. Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt.Ze verachten de Duitsers en de Duitse samenleving.Agenten worden door hen uitgescholden, uitgedaagd, bespuugd en zelfs in elkaar geslagen. En als we ingrijpen krijgen we te horen dat we ‘racisten’ zijn.”…

De problemen die Tania Kambouri aankaart gelden niet alleen voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk,die de laatste jaren is regelmatig getroffen door terroristische aanslagen.In de brief gepubliceerd in het  weekblad Valeurs Actuelles, waarschuwen de generaals dat Frankrijk in verval raakt.  Ze waarschuwen dat het geweld op de straten toeneemt en verwijzen naar de onthoofding van geschiedenisleraar Samuel Paty vorig jaar.‘Bendes uit de banlieue en moslimextremisten zouden de regels bepalen in sommige stadswijken,die delen van Frankrijk willen loszingen van de Republiek.Het geweld neemt met de dag toe. Nu kunnen wij, de dienaren van de Natie geen passieve toeschouwers zijn van dergelijke gebeurtenissen’,schrijven ze.In de brief maken ze Macron uit voor lafaard en waarschuwen ze voor een mogelijke burgeroorlog.En opnieuw een open brief van Franse militairen aan de Franse president Macron en diens regering. De brief is ditmaal echter niet, zoals op 21 april jl., afkomstig van gepensioneerde oud-generaals, maar van actieve militairen, die hen bijvallen.Terwijl zij in “Afghanistan, Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek” onder vuur lagen van de islamitische vijand, en kameraden dat soms met hun leven moesten betalen, moesten zij aanzien hoe dezelfde radicale islam in hun vaderland van de politiek vrij baan kreeg…

Islamofascisme oprukt ook in Nederland.In Amsterdam werd Theo van Gogh( 2 november 2004)  met pistoolschoten en een mes omgebracht door Mohammed B.In mei 2018 stak een Syrische man in Den Haag drie mensen neer.Enkele dagen eerder was op station Den Haag Centraal ook een Pakistaan gearresteerd die aanslag wilde plegen op Geert Wilders.Op 17 juni 2018 drie personen in Rotterdam aanhouden. Twee van hen zouden een terroristische aanslag voorbereiden in Frankrijk.In de rechtszaak tegen de Arnhemse jihadclub rond Hardi N. bleek dat Nederland ontsnapt is aan ten minste drie grote aanslagen.Op 18 maart 2019 werd Utrecht opgeschrikt door een aanslag in en bij de tram,waarbij drie doden vielen,door Gökmen T.Eind augustus 2019 verwondde een Afghaan onderweg vanuit Duitsland op station Amsterdam Centraal twee toeristen.Dit is wat je oogst als je het islam binnenhaald…

Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen, kent Nederland ook sharia-enclaves.In Den Haag-de Schilderswijk,Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Aantal jaar terug hield de radicale islamitische organisatie Hizb-ut-Tahrir een conferentie in Amsterdam. Deze organisatie, die in sommige landen verboden is, roept op tot het oprichten van één staat met een islamitische wetgeving (sharia).Dit zijn de vruchten van het mislukte experiment dat multiculti-diversiteit heet,dat al 40 jaar wordt ontkend door links tuig-landverraders… 

Dokter Younus Shaikh, gevlucht uit Pakistan, omdat hij ter dood veroordeeld was, wegens blasfemie, zegt dat „de islam een georganiseerde misdaad is tegen de menselijkheid”.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,door Mohammeds jihad-ideologie is in de afgelopen 1400 jaar ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims/ gedood!De moslim die een “ongelovige” doodt wordt door Allah vrijgepleit in  koranvers(S: 8:17-18), omdat hij niet doodt, maar Allah. Hij wordt zelfs beloond.Dus,misdaden pleegd Allah en extremisten voeren zijn bevel uit.En ‘gematigde moslims’ maken de dienst niet uit, dat doen de islamitische bronnen en gezaghebbende imams, ayatollahs, moefti’s en islamitische instituten en rechtsscholen.“Niet alle moslims zijn slecht!” is irrelevant.Want in nazi-Duitsland of in het communistische Sovjet-Rusland was de meerderheid van de mensen ook vredevol en toch heeft zich zoveel gruwel kunnen voltrekken in hun naam.De vredevolle meerderheid was irrelevant, omdat een kleine groep een grote groep kan domineren en betrekken in gruwelijke daden en daarom geen zin heeft om te claimen dat niet alle moslims slecht zijn.‘De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM’(Koran- 2, vers 216)…

Politiek correcte partijen en hun kiezers hebben alles in 4 decennia verwoest door totalitaire ideologie islam toe te laten binnen West-Europa.En de zogenaamde kwaliteitsmedia  en de journalistiek zich heeft ontwikkeld tot vijand van het volk.Niet de belangen van de bevolking worden gediend, maar die van de gevestigde elite.De media geven politieke propaganda ruim baan en belemmeren de democratie, in plaats van die te bevorderen.Het NOS journaal,BNNVARA, VPRO,NRC, Volkskrant zal nooit negatief over de EU,de islam of over criminaliteit van asielzoekers zal berichten.Tientallen jaren heeft links NPO de mensen vergiftigd met links gedachtengoed waarin islam goed  is en volgens hen helemaal geen gevaar voor de maatschappij, ondanks alle door islam afgeslachte mensen.Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.Stap uit die giftige de Europese Unie(EUSSR) dictatuur en kies voor Nederland.NEXIT!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Miljoenen mensen hebben genoeg van de islamisering van West-Europa,de terreur, geweld en onveiligheid

  1. Pingback: Miljoenen mensen hebben genoeg van de islamisering van West-Europa, van de terreur, het geweld en de onveiligheid | E.J. Bron

  2. antiislamnu says:

    Hoe kan ik deze parasieten niet haten? En ook vooral onze dictators die dit mogelijk hebben gemaakt zij verdienen levenslang of deportatie naar Iran,.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s