PVV-leider Geert Wilders is een verzetstrijder tegen de verschrikkelijke islam en islamisering van Nederland

Europa en haar bevolking worden al jaren ernstig bedreigd door:de massa-immigratie,de islamisering,jihad-terreur en de sluipende machtsovername door de EU(SSR) dictatuur.De EU zich met alle vlakken van het leven  bemoeien,door de import van de islam, waarvoor de Europese leiders op het zwakste moment de deur wagenwijd hebben opengezet.Zij importeren al jaren de islam ,die een strikte migratiedoctrine hanteert, Al-Hijra geheten. Het voorbeeld van Mohammed die migreerde naar Jathrub, ook wel bekend als Medina en later terug migreerde naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, totdat hij in een aantal wijken een meerderheid van de bevolking achter zich had.Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord…

Dit patroon te volgen vanuit de Hadith of de soenna, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug.Het begint met immigratie naar het voorbeeld van Mohammed. Daarna komt het gebruiken van de vrijheden van de gastnatie om instituties te stichten, zoals moskeeën en culturele centra. Daarvanuit worden op een vriendelijke manier de harten van de mensen in de gastnatie veroverd. Dan wordt die situatie geconsolideerd. Vervolgens worden er eisen gesteld. Heel simpel gaat het om een hoofddoekje in een sportschool, waar in de reglementen staat dat het eigenlijk niet mag. Vervolgens wordt dat geconsolideerd en uiteindelijk wordt de boel overgenomen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd. En dit is precies wat er met Europa op dit moment gebeurt. Het mohammedaanse denken loopt niet langs landsgrenzen of bestuurlijke eenheden. Dat is een westerse misvatting waar we met z’n allen te veel inzitten. Het gaat uit van veroverde en nog niet veroverde gebieden. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens het hele land.Oost-Europa is op de hoogte van deze jihad-hoax en daarom toelaten geen islamitische migranten op zijn grondgebied…

PVV-leider Geert Wilders beschouwt de islam als ‘de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat’.William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.Wilders wil moskeeën,islamitische scholen sluiten en de Koran verbieden,want vandaar komt niet-integratie,haat en geweld tegen niet-moslims.‘De moskeeën spelen een centrale rol in de islamisering van Nederland. Moskeeën staan symbool voor de aanwezigheid van de islam en voor de verovering door de islam.De moskee is ook een symbool van een ideologie van haat, geweld en onderdrukking. Die moeten we bestrijden.Daarom moeten alle moskeeën dicht en moet het afgelopen zijn met het ‘gekrijs van de barbaarse sharia’ dat uit de luidsprekers schalt in talloze moskeeën in Nederland.Voor altijd.Voordat het te laat is.Dat is ons doel: de islamisering stoppen, de verdere verspreiding van die haatzaaiende, levensgevaarlijke ideologie in Nederland tegengaan. Ik wil niet dat kinderen met een hoofddoekje om of in een boerka moeten lopen. En ik wil niet dat op iedere hoek van de straat een moskee hebben staan.Ik wil dat Nederland een vrij land blijft…

De Koran-die erger is dan Hitlers Mein Kampf- aanzet tot haat en oproept tot moord en doodslag en dat de verspreiding van dergelijke teksten door artikel 137e strafbaar is gesteld.En ik doe dat niet op een strafrechtelijke manier, maar op een parlementaire manier.Dat is mijn keuze en ik heb het recht om daar voorstellen voor te doen.Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de Koran beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63-65, 5:59-60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51).Door apologeten van de islam wordt vaak verwezen naar vredelievende koranverzen. Deze verzen, die in tegenspraak zijn met de jihadistische verzen, bestaan inderdaad, maar dateren allemaal uit de beginperiode van de islam toen Mohammed nog machteloos was en hoopte christenen en joden tot bondgenoten te kunnen maken. Toen de joden en de christenen Mohammed niet erkenden als de nieuwe profeet, begon de Koran hen te bedreigen en riep moslims op met hen de oorlog aan te gaan…

De islamitische ideologie staat haaks op alles wat met vrijheid, democratie en de rechtsstaat te maken heeft.Kijkt u naar de wereld waar de islam heerst,het zijn onvrije landen, dictaturen, waar mensenrechten met voeten worden getreden. Dat wil ik tegengaan.Ik wil niet dat wij onze rechten van gelijkheid en vrijheid, die wij nu inderdaad in de Grondwet hebben staan, te grabbel gooien.De massa-immigratie, de islamisering is een existentieel probleem. Nederland bestaat dadelijk niet meer als we zo doorgaan.Daarom willen wij van de PVV de islamisering van Nederland stoppen.Politiek correct partijen maken heel Nederland helemaal kapot en ik vecht daar juist tegen.Mijn loyaliteit ligt niet bij de politiek-correcte elites in binnen- en buitenland, maar bij de gewone Nederlander, de gewone, fatsoenlijke, nette Nederlander die ook zijn buik vol heeft van de islamisering van ons land. Ik ben er trots op om voor die Nederlanders op te komen’,zegt Wilders.De vrijheid van godsdienst wordt als wapen tegen ons gebruikt.Art. 23 is het duidelijkste voorbeeld hoe onze wetten uitgewoond worden door vullis met een haaks staande ideologie die Europa eerst glimlachend en binnenkort met kromzwaard aan het veroveren zijn .Wat men hier in het Westen moet gaan beseffen is dat de islam als zodanig geen “gewone” godsdienst is, maar een totalitaire ideologie(80%) met religieuze componenten(20%). De religieuze zijde is de baard waaraan de rest wordt opgehangen…

Het bekritiseren en bestrijden van islamofascisme is geen extremisme, racisme, fascisme of nazisme.Het verzet tijdens WO2 is ook niet de geschiedenisboeken ingegaan als ‘gevaarlijk’.Kunnen we de PVV voortaan gewoon verzetsstrijders tegen de islam en islamisering gaan noemen? Links demoniseert iedereen die niet denkt zoals zij de extreem-rechtse hoek in.Er is geen enkele reden om de PVV te vergelijken met het vooroorlogse fascisme of nationaalsocialisme. Alle ingrediënten die de bewegingen van toen hun specifieke karakter gaven – de strijd tegen de democratie, nationalisme, imperialisme, rassenbeginsel, verheerlijking van strijd en geweld – ontbreken in het programma van Wilders.Hij heeft ook geen ordetroepen op straat.Extremisme: actief nastreven/ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes, die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde…

Extreem-rechts bestaat niet. Wat ze extreem-rechts noemen, is gewoon een vorm van socialisme.De term ‘extreem rechts’ is afkomstig van de Sovjet Unie en diende als propaganda middel om de infameuze nazi ideologie niet negatief op het communisme te laten afstalen.In kenmerken vertonen zowel het communisme/marxisme/socialisme en het nazisme/fascisme veel overeenkomsten. Beiden zouden daarom gezien kunnen worden als extreem linkse ideologieën.Beiden plaatsen de staat boven het individu en verheerlijken een krachtig leidersfiguur. Beiden zijn totalitair van karakter, anti-democratisch en dulden geen anders denkenden.Rechtse opvattingen kenmerken zich door vrijheid van het individu boven de belangen van de staat te plaatsen.Mussolini en Hitler waren socialisten…

In 1912 werd Benito Mussolini  hoofdredacteur van het marxistische tijdschrift Avanti!Adolf Hitler noemde zich ‘socialist’ en zag communisme als grote concurrent van het socialisme. Het rood in de nazivlag was het rood van het socialisme. Hitler noemde zich niet alleen socialist, de nazi’s streefden ook net als de sociaal-democraten de uitbouw van de verzorgingsstaat na.De nazi’s waren bloedserieus als ze zichzelf socialisten noemden. Zo schreef propagandachef Goebbels in zijn dagboek op 16 juni 1941, vijf dagen voor de aanval van nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie, dat met die aanval het tijdperk zou aanbreken van het ware socialisme: “Der echte Sozialismus”.Het basisprogramma van de NSDAP uit 1920, dat later als definitief en onveranderbaar werd aangemerkt, ademde in onderdelen een socialistische en in zijn geheel anti-kapitalistische geest.Dus,Hitler en nazi’s passen in het rijtje linkse monsters…

In feite heeft de mensheid alleen maar een probleem met de linkse fascistische ideologie, die zich vakkundig – als een kameleon – vermomt als antifascisme en democratie. Het kwaad dat linkse ideologen de mensheid de afgelopen honderd jaar hebben aangedaan, kan alleen maar vergeleken worden met islamofascisme.Extreem-rechts misinterpretatie komt linkse politici en opiniemakers vandaag de dag nog altijd goed uit om kritische geluiden onschadelijk te maken middels valse fascisme/nazisme verwijten.Het enige wat Wilders wil is Nederland herstellen en als politiek correcte partijen en hun kiezers geen chaotische situatie hebben veroorzaakt in Nederland met massa-immigratie en islamisering, dan had vrijwel niemand geweten wie Wilders is, en zou de PVV vermoedelijk niet eens bestaan.Stem op PVV, de enige partij in het land die de islamisering bestrijdt, alle anderen hebben dit land al lang verraden.NEXIT!

Alle landen die ooit geprobeerd hebben de islam succesvol te integreren in de eigen samenleving zijn ten onder gegaan.Afghanistan was ooit 100% boeddhistisch, Iran zoroastrisch. Pakistan was ooit gewoon een gedeelte van India.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

15 Responses to PVV-leider Geert Wilders is een verzetstrijder tegen de verschrikkelijke islam en islamisering van Nederland

 1. Pingback: PVV-leider Geert Wilders is een verzetsstrijder tegen de verschrikkelijke islam en de islamisering van Nederland | E.J. Bron

 2. Monalisa says:

  Het is alleen jammer dat we niet verder komen dan 17 zetels. Daar blijft het bij.
  Nederland telt een hoop domme mensen, die domme mensen hebben kinderen en kleinkinderen.
  Wat ik helemaal niet kan begrijpen zijn die 3,5 miljoen ouderen die aan alle kanten gepakt worden.
  Waarvoor hebben die verzetstrijders in 1940/45 gevochten voor welke vrijheid.
  De vrijheid is verdwenen.

  Liked by 2 people

  • Maar ik hoop nog steeds dat vele toch terug zullen keren en zullen stemmen voor zijn partij.

   Liked by 3 people

   • Monalisa says:

    Dat hoop ik ook maar zie dar zeer somber in, kijk maar bij Bron velen keren daar de rug van de pvv toe, zwakke mensen van de maatschappij heet dat.
    Ps je schrijft zeer goede stuken, waarvan ik dan een deel op de Telegraaf plaats,👍👍

    Liked by 3 people

    • delamontagne says:

     Wat bedoel je met je vorige reactie over die 3.5 miljoen ouderen.
     Die zijn toch niet allemaal dom ? ?
     Die reactie bij EJ van mensen die niet meer op Wilders willen stemmen vanwege andere kwesties dan de mislam !.
     Heb ik ook gelezen, maar ik BLIJF op de heer Wilders stemmen alleen voor het feit dat hij voor de islam waarschuwt, al ‘t andere laat ik buiten beschouwing.
     Ik heb ‘t nooit zo meegemaakt, die achterlijkheid van die lui in NL.
     Wel vele jaren geleden toen ik nog jong was heb ik in die M.O. landen gewerkt en de achterlijke opvattingen meegemaakt.
     Maar als ik dan in NL kwam en zo wat vertelde,keek men je ongeloofwaardig an.
     Nu maken ze ‘t zelf mee.
     Hier in Fr volg ik veel “blogs” en dan vooral als Eric Zemmour aan ‘t woord is.
     Die is nog feller dan Wilders wat islam betreft.

     Liked by 2 people

     • Monalisa says:

      delamontagne Hartelijk dank voor u antwoord in Nederland zijn 3,5 miljoen mensen met een AOW waaraan 1,5 miljoen buiten Nederland wonen, daar bent u en ik al 2 van met echtgenoten misschien 4, onze kinderen en kleinkinderen stemmen allemaal op de pvv waarom zou u zeggen, omdat onze kinderen het niet voor elkaar kregen wat in Duitsland wel gaat de bureaucratie is hier minder erg dan in Nederland 🇳🇱
      zoals u mij laatste bericht heeft gelezen ben ik een zoon van een bekende verzetstrijders.
      Dus we zullen bijna even oud zijn.
      Ook wij zijn geprikt en PVV stemmer, het prikken is toch vrijwillig?? Ook in Duitsland 🇩🇪
      U woont in Frankrijk en ik in Duitsland met geen prik kom je nergens meer, wij zijn al wat maanden aan het trekken door zuid Europa overal word gevraagd om je enting papieren.
      Gr Monalisa

      Liked by 1 person

      • Monalisa says:

       Ik vergeet nog wat die 3,5 miljoen ouderen zijn goed voor 51 zetels, ik vind dat vele ouderen het hebben af laten weten op die 17 maart 2021 omdat ze nu geplukt worden door Rutte en zijn kabinet. Nee ze zijn niet allemaal dom wel het grootste gros.

       Liked by 1 person

   • Monalisa says:

    Een vraag aan de blog beheerder waar woont u niet in Nederland??

    Like

 3. tahu.ketoprak@gmail.com says:

  Let’s Hope and Pray!
  I am deeply concerned about the grandchildren of my generation. A generation that is already being brainwashed by left-wing educated cadre of male and female educators.

  Liked by 2 people

  • Monalisa says:

   Laten we hopen en bidden!
   Ik maak me grote zorgen om de kleinkinderen van mijn generatie. Een generatie die al wordt gehersenspoeld door een links geschoold kader van mannelijke en vrouwelijke opvoeders.

   U verhaald klopt als een bus die kleinkinderen zorgen wel voor de grote problemen voor hun ouders, als voor de VVD en D66 en GL blijven stemmen.
   Een zekere man in de jaren 30 deed hier ook aan mee, dat is u wel bekend maar het gaat een keer fout.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s