Washington,Brussel en de NAVO vormen niet alleen een bedreiging voor Rusland, maar ook voor de hele wereld

In Oekraïne heeft alleen het hegemonisme van de Verenigde Staten belang bij deze oorlog. “Dit is geen lokaal conflict tussen Rusland en Oekraïne, maar een proxy-oorlog tussen Rusland en het hele Westen.Poetin is niet gek en we spelen met vuur.Het zal een wonder zijn als dit ons allemaal niet raakt.De oorlog in Oekraïne begon omdat veel mensen in het westen hun verstand verloren.Poetin en de Russen hebben de morele plicht om op te staan ​​tegen de gedegenereerde ideeën van het Westen,” zei de Canadese psychologieprofessor Jordan Peterson.Het doel van het Westen is duidelijk:Rusland omsingelen met onvriendelijke regimes langs zijn grenzen, het met een militaire strop wurgen en het dwingen om tientallen jaren in een zinkend geopolitiek moeras te blijven.Oekraïne is in deze strijd der giganten niet het probleem, het is de ontsteker geweest. Een ontsteker waar jarenlang aan gewerkt is, die uiteindelijk een geopolitiek systeem tot ontploffing heeft gebracht dat zich de aanwezigheid van een groot land als Rusland, met zijn rijkdom, zijn tradities, zijn cultuur, niet kan veroorloven.Twee werelden staan nu tegenover elkaar: de wereld van de soevereine landen, geleid door Rusland en de wereld van de globalisering-links fascisme,verpletterd door Atlantis. Als de kanonnen bulderen op Oekraïens grondgebied, dan is het conflict mondiaal, want het bestaan en verdwijnen van een van deze twee werelden staat op het spel…

De oorlogszucht van Washington dient, afgezien van de genoemde economische en geopolitieke belangen, ook als een doelbewuste afleiding van de binnenlandse problemen.De Amerikaanse president Joe Biden heeft nu slechtere peilingscijfers in de VS, dan de slechtste Amerikaanse presidenten ooit hebben gehad.Er is ook een onmiskenbaar belangrijk aspect: de doorvoer van Russisch gas naar Duitsland zou Rusland de rol van strategische leverancier voor geheel Europa geven, de voortzetting van de Brusselse sancties tegen Moskou bemoeilijken, en Russisch gas naar Europa zou het grootste obstakel vormen voor de gasverkoop door de VS, wat de zaken van de familie Biden in Oekraïne zou bemoeilijken. En wat gas betreft, zoals reeds in Syrië is gebleken, zijn de VS bijzonder hongerig, onder meer om hun energieafhankelijkheid van de Perzische Golf voor eens en voor altijd te verminderen en omdat zij niet naar Latijns-Amerika kunnen uitwijken om het gas van Bolivia en vooral de olie van Venezuela te stelen.De waarheid is dat de Amerikanen de Russisch-Duitse gaspijpleiding, Nord Stream 2, willen opblazen, waar ook oud-bondskanselier Schröder zitting in heeft genomen.Het strategische doel van de VS is om Europa weg te houden van de ‘systemische rivalen’ en Brussel economisch aan de VS te blijven binden, ook al betekent dat voor Europa wat gas betreft een hogere factuur. Het militair tromgeroffel zorgt daarnaast ook voor een groeiende omzet van de machtige wapenindustrie die uitermate goede banden onderhoudt met het politiek establishment in de VS en er elk jaar miljoenen doneert aan politici…

Mainstream media zijn westerse media en zij geven alleen beelden die in hun eigen belangen passen.Daar is er uitsluitend sprake van zwart/wit propaganda en verkeerde informatie. Feiten worden verdraaid.De info-oorlog in de mainstream media is verhevigd en er is geen dag voorbij gegaan zonder dat Poetin en Rusland in een uiterst negatief daglicht in de krantenkoppen stonden.Journalistiek in de klassieke zin is dood. Sociale netten worden ook gebruikt als propaganda-instrumenten.De westerse democratie aanvaardt een marginale, machteloze oppositie, maar als deze oppositie toch te machtig wordt, worden de “krachten van de democratie” aangewend om afwijkende meningen en de krachten van verandering bij voorbaat te verpletteren. Coupoperaties, schijnbaar spontane “volksopstanden”, kleurenrevoluties en bombardementen op de democratie zijn de instrumenten van het Westen om samenlevingen te veranderen. Op individueel niveau begaat iemand die de democratie in twijfel trekt de zonde van politieke incorrectheid en wordt hij door de machts(nep)media snel tot een non-persoon gemaakt, wiens ideeën die afwijken van de mainstream fout, belachelijk of zelfs gevaarlijk voor de samenleving zijn…

De verwijzing van president Poetin naar een stelletje drugsverslaafden en neonazi’s aan de macht in Kiev heeft velen geschokt. De Atlanticistische pers probeerde hem als geestesziek af te schilderen. Maar de feiten liggen er: de macht in Oekraïne is in handen van een bende drugsverslaafden die de gasopbrengsten hebben gestolen. Er is een rassenwet aangenomen.Er zijn monumenten opgericht voor de nazi-collaborateur Stepan Bandera.En president Zelenski verheft nazi Dmytro Kotsyubaylo tot Held van de Natie in de Nationale Vergadering en twee nazi bataljons zijn ook opgenomen in het reguliere leger.Jaren geleden organiseerde de CIA in 2007 in Ternopol (Oekraïne) een congres om Europese neonazi’s en anti-Russische jihadisten uit het Midden-Oosten bijeen te brengen. De bijeenkomst werd voorgezeten door de Oekraïense nazi Dmitro Yarosh en de Tsjetsjeense emir Doku Umarov.En in 2013 trainde de NAVO de mannen van diezelfde Dmitro Yarosh in straatgevechten in Polen. Zo waren zij klaar om in actie te komen tijdens de door Victoria Nuland geleide regimewisseling-staatsgreep in Oekraïne: de “Revolutie van Waardigheid”, ook bekend als “EuroMaïdan”.Zeven jaar lang slachtten nazi-groepen willekeurig inwoners van de Donbass af. Duitsland en Frankrijk, die borg staan voor de akkoorden van Minsk, hebben niets gedaan. De Verenigde Naties zelf knepen een oogje dicht. In zeven jaar tijd zijn deze groepen gegroeid; van honderden soldaten naar duizenden…

Rusland is de huidige oorlog in Oekraïne niet begonnen.Rusland maakt een einde aan een acht jaar durende oorlog die door het pro-westerse fascistisch regime van Oekraïne in 2014 werd ontketend, toen Donbass ineenstortte nadat het geweigerd had een door Brussel en Washington gesponsorde staatsgreep te aanvaarden. Na het einde van de Koude Oorlog trok Rusland zich duizend kilometer naar het oosten terug, terwijl de NAVO en de Europese Unie hun grondgebied alleen maar uitbreidden.Zowel Russische functionarissen als een aantal westerse deskundigen – waaronder drie voormalige ambassadeurs van de VS in Moskou en de huidige directeur van de CIA – hebben sinds het begin van de uitbreiding van de NAVO in de jaren negentig gewaarschuwd dat “de toetreding van Oekraïne tot een anti-Russisch bondgenootschap waarschijnlijk tot oorlog zou leiden.” Door de NAVO te vragen niet verder uit te breiden, heeft Rusland gekozen voor vrede door onderhandeling, en niet voor militaire confrontatie.Maar het probleem is dat de doelstellingen van Washington helemaal niet dezelfde zijn, en daarom neemt de crisis alarmerende proporties aan.De keuze tussen oorlog en vrede is dus in handen van Washington…

Wat wil Rusland nu in Oekraïne?Voornamelijk twee dingen.Ten eerste wil het een internationaal verdrag dat het niet-lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO garandeert. Deze formele overeenkomst zou een einde maken aan het door Washington sinds de val van de USSR georkestreerde omsingelingsbeleid en zou Rusland echte veiligheidsgaranties bieden.Het zou ook de fantasie van de Kievse ultras-fascisten  ontkrachten dat zij de Krim(door Chroesjtsjov in 1954 cadeau gegeven van Rusland naar Oekraïne) zullen terugwinnen, terwijl 96% van de bevolking voor Rusland heeft gekozen.Ten tweede wil Rusland de uitvoering van de akkoorden van Minsk en met name de federalisering van Oekraïne, die het mogelijk zou maken de belangen van beide partijen met elkaar te verzoenen.Het doel van Rusland is nu niet de vernietiging van Oekraïne – dat kan op elk moment bereikt worden. Het doel van Rusland is veeleer de NAVO (er is geen goede reden voor de NAVO om te bestaan) te vernietigen. En als de NAVO irrelevant zou worden, zouden de Verenigde Staten hun invloed in Europa verliezen(de Verenigde Staten heersten over Europa via de NAVO).Individuele NAVO-leden beseften al lang dat hun organisatie weinig meer is dan een machteloos werktuig van de Amerikaanse wereldhegemonie…

Door een crisis te creëren en Europa erdoorheen te loodsen, trachten de Verenigde Staten hun eigen dominante rol te versterken.De versterking van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, is wat nu op het spel staat;de EU dwingen Oekraïne op te nemen, om het conflict schijnbaar te regionaliseren en de VS als de bevrijder van Europa en de wereld achter te laten;levering en aankoop van wapens van de EU en van Europese landen – waardoor de NAVO, althans formeel, wordt ontlast en voorkomen moet worden dat Europa bij zinnen komt en dichter naar Rusland opschuift.Sinds de Tweede Wereldoorlog is het doel van Washington altijd geweest dat Europa zich niet langer ontpopt als een onafhankelijke speler in de wereldpolitiek,en dat het continent vol immigranten onder controle blijft van een elite die de naties vijandig gezind is, totdat de mondialisering en de demografische veranderingen hun werk hebben gedaan.Europa is geen slachtoffer van het Russische beleid, de VS wel.Paul Wolfowitz(Amerikaanse politicus) schreef in 1992:“De eerste rivaal van de Verenigde Staten is de Europese Unie, waarvan de ontwikkeling moet worden tegengegaan.”Een stabiele vredesorde in Europa is alleen mogelijk met Rusland, maar zeker niet ertegen. Daarvoor hebben wij echter geen door de VS gedomineerde NAVO nodig, die het continent in eerste- en tweederangs Europeanen verdeelt.

Wanwege extremistische linkse opvattingen, heeft het Westen geen morele steun om Rusland te veroordelen.Poetin maakt een einde aan de carrière van Biden. Iedereen die moeder Rusland probeerde te straffen, heeft er duur voor betaald…

De huidige militaire operatie in Oekraïne leidt tot een verdere stijging van de gasprijzen, opnieuw ten voordele van de vrienden van de Amerikaanse president en ten nadele van de Europeanen.

Tucker Carlson:“De slechtste mensen in Amerika pleiten voor eindeloze oorlog in Oekraïne”…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Washington,Brussel en de NAVO vormen niet alleen een bedreiging voor Rusland, maar ook voor de hele wereld

  1. Pingback: Washington, Brussel en de NAVO vormen niet alleen een bedreiging voor Rusland, maar ook voor de hele wereld | E.J. Bron

  2. koddebeier says:

    Het wordt tijd dat Poetin zijn fluwelen handschoenen uittrekt !!
    Wie niet horen wil, moet maar voelen !

    Liked by 1 person

  3. Pingback: Washington, Brussel en de NAVO vormen niet alleen een bedreiging voor Rusland, maar ook voor de gehele wereld… – Zorg Dat Je Niet Slaapt

  4. Pingback: Washington, Brussel en de NAVO vormen niet alleen een bedreiging voor Rusland, maar ook voor de gehele wereld… – HNMDA

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s