Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slachtveld worden voor een grote oorlog tussen de islam en zijn vijanden!

https://i1.wp.com/www.star.gr/publishingimages/2015/12/301215104151_1369.jpgDe islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen!Deze ideologie voert al zo’n 1400 jaar oorlog tegen alles en iedereen wat nog niet ‘moslim’ is. Jihad doet nu voor de vierde (maar feitelijk al de vijfde) keer een poging Europa te veroveren. Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de islam het zo’n 40 jaar geleden over een andere broeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Moslim-migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd.

Europa wordt op alle gebieden uitgedaagd door de politieke islam.De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de ISLAM gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog.De multiculturele droom is een soort fictie gebleven die maar heel beperkt in onze samenleving is ingesijpeld en niet zelden een nachtmerrie geworden is van segregatie in plaats van integratie.Moslims willen geen integratie en dat wordt ze in de moskee geleerd. Immers, integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof.De koran verbiedt de gelovigen zich te integreren;soera 5 vers 51: O gij die gelooft, neemt u niet de joden en de christenen tot verbondenen. Zij zijn elkanders verbondenen, en wie van u met hen gemeenschap aangaat (een kontrakt sluit bijvoorbeeld) die behoort tot hen (m.a.w. is geen moslim meer).Moskeeën worden gebruikt om de islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan.Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.

Men heeft geen helder beeld van de god van de islam, die geen enkele gemeenschappelijke grond heeft met de God van de Bijbel.De islam is zowel religie (theologie) als politiek — en die politiek is een onderdeel van de Sharia, die werkelijk alles reguleert; van successierecht en echtscheiding tot wetten die van toepassing zijn in oorlogstijd.De islam kan worden gezien als “synoniem met een reeks van wetten en juridische zaken die meestal niet verenigbaar zijn met onze westerse samenleving. De Sharia wetten zijn intolerant, discriminerend voor vrouwen en niet-moslims, leggen geweld op tegen niet-moslims en kennen onmenselijke lijfstraffen voor “misdaden” die in wezen geen misdaden zijn. Een wet die de doodstraf oplegt voor ongelovigheid is het niet waard “wet” genoemd te worden: het is eerder een vorm van barbarij.Dat de ideologie de drijvende kracht is achter deze bewegingen is onweerlegbaar, ook als u er niets van begrijpt.Godsdienstige elementen in de islam zijn secundair, met als doel de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is overduidelijk wel het geval.Ons continent is opnieuw het toneel van een bloedbad geworden, aangericht door islamitische terroristen.Geïnspireerd door de islam,IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Brussel.En het is niet de eerste keer dat IS een aanslag opeist in Europa. Denk alleen maar aan de aanslagen in Parijs, maar ook die op de redactie van Charlie Hebdo.Hoe kun je een figuur die tot de historie behoort en een eeuw of dertien geleden is gestorven, nog beledigen? Kunnen doden beledigd worden, dus ook Napoleon en Willem van Oranje? Kun je vervolgens verwachten dat bonapartisten en orangisten je huis in vuur en vlam zullen zetten? De islamitische terreur houdt al decennia aan en niemand heeft er grip op. ‘De aanslag in Parijs is de zoveelste moordpartij in de jihad-oorlog die al eeuwen woedt.Moslims zijn vanuit de Koran verplicht niet-moslims uit te moorden.IS precies doet wat de Koran en de sharia voorschrijven’,zegt arabiest Hans Jansen. Aanslag na aanslag, werken de regenten volgens hetzelfde draaiboek: dit heeft niets te maken met islam. En als Rutte, Samson en Pechtold weer schreeuwen: “Dit heeft niets te maken met de islam”, dan zeggen we ook; Nederland is dit gedraai en gekonkel spuugzat!Hoe vaak moeten wij de MP nog horen zeggen dat de politiek geschokt is als er weer een aanslag is gepleegd? Wanneer gaan de grenzen op slot voor mensen die er een anti Europese levenswijze er op na houden?De jihadisten in Parijs en Brussel vielen niet slechts een symbool van de democratie aan, maar ze willen ook strijders op de weg van Allah  mobiliseren.Theo van Gogh is dood. Hij werd vermoord in naam van Allah. In de rechtszaal keek de moordenaar Theo’s moeder aan en zei: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen medeleven voor u voel. Ik voel uw verdriet niet. (…) Ik voel geen medeleven voor u, want u bent een ongelovige.’ …

Radovan Karadzic zei dat na hetgeen er is gebeurd in Parijs en Brussel de EU, het tribunaal in Den Haag en de internationale gemeenschap nog steeds niet begrijpen met wie Serviërs in Bosnië werden geconfronteerd tijdens de oorlogen in de jaren ´90…

Zowel in het Westen als in de islamitische wereld moet erkend worden, dat de bron van IS de islam is.Moslims die gewelddaden plegen in de naam van Allah, kunnen met het grootste gemak rechtvaardiging vinden voor hun daden in de leringen van de koran én in de wandel en handel van Mohammed zelf, wiens levensloop alle moslims ten voorbeeld moet strekken. Zijn voorbeeld is wet.Alles wat ISIS nu doet tegen onschuldige mensen, hebben de Arabische moslims in het begin van de islam tegen andere onschuldige mensen gedaan.Het voeren van jihad (de heilige oorlog tegen de ongelovigen) is één van de opdrachten die de koran en de islam aan moslims geven.Koran: 8:39, ”bevecht hen tot alle tegenstand stopt en allen onderworpen zijn aan Allah.” De Jihad in de betekenis van de heilige oorlog met het oog op de invasie van niet-islamitische staten en de vervanging van hun wetten met een islamitische suprematie in de vorm van de Sharia (wat niet hetzelfde is als verplichte bekering), is onderdeel van het islamitisch recht en is bevolen door alle wetscholen in de islam.De religie van de vrede is alleen vreedzaam,wanneer je zelf een vrome moslim bent en anders niet.De islam staat voor vrede via onderwerping....

Wie islam zaait, zal jihad oogsten!Het islamitisch terrorisme niet gelegd kan worden bij de armoede en de uitzichtloze situatie van massa’s jongeren. Er zijn veel gebieden in de wereld waar de miserie even erg is, maar die geen brandhaarden zijn voor geweld en terreur.Fundamentalistisch terrorisme is een gevolg van het geloof zelf, dat geen kritiek toelaat en die de niet-moslims ziet als mensen die moeten worden onderdrukt of gedood totdat de islam de hele wereld heeft veroverd.Zij streven naar een utopie, net als eerder de fascisten en de communisten.We moeten ermee ophouden te doen alsof het ‘terrorisme’ het probleem is. Terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken.Dus,pak niet alleen IS aan, maar ook de ISLAM! Terrorisme bestrijden is één ding, de ideologie daarachter aanpakken is iets helemaal anders.We snoeien hier en daar een tak van de boom, maar de wortels blijven onaangeroerd...

Zeker, er zijn moslims die vreedzaam zijn, en jazeker hebben zij het recht om hun geloof in de privé-sfeer te belijden. Maar er zijn ook moslims die niet vreedzaam zijn, die in naam van hun God bereid zijn om te moorden en hun leven wijden aan de omvorming van de samenleving naar de politieke richting die gecodificeerd is in de islamitische wet, de Sharia. Stel dat 15% van de moslimgemeenschap ter wereld is ‘slecht’. Dan spreken we nog over een aantal die groter is dan de totale bevolking van de US. Slechts 19 waren er nodig om ruim 3000 onschuldige slachtoffers te maken in New York.Je moet niet vergeten dat alle nazi’s in nazi-Duitsland was niet de moordenaar – op dezelfde manier zijn alle moslims vandaag de dag zijn geen moordenaars of terroristen.Maar,toch hebben de nazi’s 60 miljoen mensen vermoord,omdat meerderheid is ALTIJD irrelevant!Feit is dat de fanatici op dit moment in de geschiedenis de islam beheersen. Het zijn de fanatici die christenen en tribale groepen in Afrika systematisch afslachten en geleidelijk het hele continent in een islamitische golf overnemen. Het zijn de fanatici die bombarderen, onthoofden, moorden, of eerwraak plegen.Het is een hard meetbaar feit dat de vredelievende meerderheid(net zoals ten tijde van nazi-Duitsland), de ‘’zwijgende meerderheid’’ bang is en onbelangrijk.En er is geen meerderheid voor nodig om een enorme ramp aan te richten…

Er is een probleem en dat probleem heet ISLAM. Blijven ontkennen leidt tot botsingen. Dat gebeurt nu al en wegkijken, of botweg ontkennen dat het probleem bestaat zal de botsingen alleen maar escaleren.Voor linkse partijen in Europa is iedere discussie over deze kwesties een uiting van racisme en voor radicale moslims van stigmatisering.De linkse partijen/PvdA, GroenLinks en SP of D66 / zijn slechts een middel voor de radicale moslims om hun doel te bereiken. Van binnenuit, organiseren ze de vernietiging van Nederland.En het is moeilijk een ander toekomst scenario voor te stellen voor West Europa dan een burgeroorlog of islamisatie.Europeanen hebben andere leiders en andere koers nodig.Mensen, stem PVV, wil je het land redden! Nederland moet Nederland blijfen en wordt geen islamitische staat, die bestuurd wordt door imams en oelamas vanuit staten in het Misden-Oosten.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven!…

De islam is vanaf zijn ontstaan door de hele geschiedenis heen een militante ideologie geweest, die van alle systemen het grootste aantal slachtoffers heeft gemaakt.En volgens PVV-leider Geert Wilders,de islam moet niet behandeld worden als godsdient, maar als politieke veroveringsideologie die actief moet worden tegengewerkt…

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slachtveld worden voor een grote oorlog tussen de islam en zijn vijanden!

 1. Pingback: Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slagveld worden van een grote oorlog tussen de islam en zijn vijanden! | E.J. Bron

 2. Reblogged this on Gerrit Tienkamp and commented:

  Like

 3. Bolo says:

  Reblogged this on .

  Like

 4. Pingback: Laten we ons geen illusies maken: Europa zal het slachtveld worden voor een grote oorlog tussen de islam en zijn vijanden! | Gerrit Tienkamp

 5. Guardiacivil says:

  Kruisvaarders slijp uw zwaarden, ondergronds verzet maakt u gereed, en alle andere burgers weet dat er op u gerekend wordt, sta op en kom in actie.

  Liked by 1 person

 6. erfwachter says:

  De kruisvaarders zijn watjes geworden met een I phone in hun hand gegroeid,zonder deze rommel vinden ze hun leven blijkbaar zinloos ,het zal kenteren als de eerste koppen over de straat rollen ,maar dan is het veeeeel te laat !sluit u aan bij Voorpost en sta met ons op de barricaden ,

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s