Links neo- Marxisten willen zo snel mogelijk een Islam staat van Europa maken

We denken dat we de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, maar we hebben verloren en leven nu allemaal in het socialistische Vierde Rijk. Het Derde Rijk is militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazitijdperk werden herboren als democraten en floreren in het nieuwe West-Duitsland. Ze werken voor een nieuw doel: de Europese economische en politieke integratie.De termen eenheidsmunt, vrije markt en zelfs ‘Verenigde Staten van Europa’ zijn allemaal bedacht door hooggeplaatste nazi’s, waaronder ook de führer zelf.Het plan van de nazi’s voor een federaal Europa was gebaseerd op het idee van Lenin, dat ‘een federatie een overgangsvorm is naar complete eenwording’.Dus,die hele het socialistische oorlog is nooit gestopt! Alleen verplaatst en andere strategie…

Karl Marx heeft ons de oorlog verklaard en hij woont in Den Haag, in Londen, in Berlijn, in Parijs en Stockholm en zijn kantoor staat in Brussel.Weliswaar is het ‘harde’ marxisme van de Sovjet Unie in elkaar gestort, maar het ‘softe’ marxisme van westers links is juist sterker geworden, voor een deel omdat we meenden dat het minder bedreigend was. De ‘harde’ marxisten hadden intercontinentale kernwapens en zeiden openlijk dat ze ons eronder zouden krijgen. Het ‘soft’ marxistische gepraat over tolerantie lijkt minder bedreigend, maar het doel, omverwerpen van het boze kapitalistische Westen, blijft gelijk.Eigenlijk zijn ze nog gevaarlijker omdat ze hun ware bedoelingen verbergen onder verschillende namen….De mensen in de voormalig communistische landen wísten tenminste dat ze in een gigantisch sociaal experiment waren beland en dat de media en de autoriteiten hen propaganda voorschotelden om steun voor dit project te vergaren. Maar in het vermeende vrije Westen nemen we deel aan het eveneens gigantisch grote sociale experiment van het multiculturalisme en de moslimimmigratie – precies even radicaal, utopistisch en potentieel gevaarlijk als het communisme. Ook dit experiment moet de hele maatschappij van boven tot onder omgooien.Multiculturalisme is een ander woord voor ‘verdeel-en-heers’, het tegen elkaar opzetten van etnische en culturele groepen en het van binnenuit ondermijnen van de westerse samenleving…

Dankzij links neo-marxisten(dat zich nu “liberaal”, sociaal-democratisch”,“GroenLinks” of gewoon “socialistisch” noemt) en wegkijkers is de Islam nu stevig ingebed in Europese landen.Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de Islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De Islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities Europa diepgaand om te vormen. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op.Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer Islam…

Europa groeit snel toe naar Eurabië.Nu al barst het in Nederland van Sharia wijken/getto’s/, waar niet-westerse allochtonen veruit in de meerderheid zijn. Laat ik een paar voorbeelden noemen: Den Haag, de Schilderswijk: 85%. Transvaal: 78%. Rotterdam, de wijk Feijenoord: 58%. Delfshaven: 58%. Amsterdam, Nieuw-West: 51%. Zaandam, Poelenburg: 61%. De wijk Nieuwland in Schiedam: 55%. Oosterwei in Gouda: 55%. Kanaleneiland, Utrecht: 68%. …enz, enz…Nederlandse maatschappij is hopeloos verdeeld en moslims enclaves worden steeds groter.En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen.Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis. Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa…

De droom van een harmonieuze multiculturele ‘samen’-leving is in de praktijk uitgedraaid op multiculturele apartheid.De meeste moslims hebben zichzelf opgesloten en leven binnen een muur. Alle anderen daarbuiten zijn volgens hen slechte mensen.Zo wordt aan de eigen identiteit gewerkt: zij zijn zelf de beste en de andere mensen slecht.En ze worden opgevoed en gehersenspoeld met haat richting anders-gelovigen.En als je die mensen op dat moment een wapen in handen zou geven, zijn ze er klaar voor.Achter iedere jihadist staat een haatimam.De terroristen van Parijs werden geïnspireerd en aangezet door haatpredikers.Zo smeekte imam Fawaz Jneid van de Haagse As Soennah-moskee in een van zijn preken Allah om Ayaan Hirsi Ali een kanker op de tong te geven en filmmaker Theo van Gogh een vreselijke ziekte te bezorgen.De Hollandse bekeerling, imam Abdul-Jabbar van de Ven wenste, op een vraag van Andries Knevel, op nationale televisie PVV-leider Geert Wilders dood.Rita Verdonk begin 2005 drie salafistische imams van de Eindhovense Al-Fourqaan-moskee het land uit te zetten. Door hun anti-westerse retoriek zouden de drie ‘bewust’ hebben bijgedragen aan de radicalisering van moslims en waren ze ‘medeverantwoordelijk voor het creëren van een voedingsbodem voor jihad’, aldus de AIVD in een ambtsbericht in 2005…

“Radicale” imams in moskeeën overal ter wereld roepen stelselmatig op de vijanden van de Islam te vernietigen.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims…,,De Turkse moskeeën in Nederland zijn vrijwel allemaal aangesloten bij Diyanet, dat valt onder de Turkse overheid.Overheidsambtenaren en politici van Erdogan lopen rond in Nederlandse moskeeën. Ze zaaien haat en onrust. Alle imams zijn ambtenaren van Erdogan. Ik noem ze zijn geheim agenten. Stuur ze terug naar Turkije,”zei in Trabzon geboren Ahmet Taskan als de Nederlandse onderkoning van de Hizmetbeweging. Er zijn al verschillende incidenten geweest, waaruit bemoeienis door Erdogan is gebleken(“Onze moskeeën zijn onze kazernes, onze minaretten zijn onze speren, en onze gelovigen zijn onze soldaten,” zei Erdogan).Erdogan is zelfs al in de tweede kamer vertegenwoordigt door DENK partij…

“De Zwitsers zijn de eerste Europese natie, die in een vrij referendum tegen de islamisering van hun land hebben beslist,”zegt Die Welt (30.11.09) .De Zwitsers hebben beslist over de intimidaties van een schimmige politieke Islam te stappen, en ze hebben er goed aan gedaan. Zij menen dat de Islam, waarvan ze de aanwezigheid in hun land niet in vraag stellen, geen behoefte heeft aan opzichtige uiterlijke tekenen om te bestaan…De Islam ziet eruit als een religie, maar het is een ideologie, een kwaadaardige, totalitaire ideologie(een cultuur,sociaal, wetgeving, politiek,militair systeem),die streeft naar wereldheerschappij. .Minstens 75% van de Sira (leven van Mohammed) gaat over de jihad. Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is het kleinste deel van de Islamitische grondteksten…Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de Islam met bijvoorbeeld de Sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie…

In de Islam bestaat er geen verschil tussen kerkelijke wetten en wetten van de staat. Er is maar één wet, de Sharia en die regels zowel burgerlijke, commerciële, strafrechterlijke als ‘godsdienstige’ zaken.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is.De moslim kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.En de Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt:“Maakt u geen vrienden behalve in uw eigen gemeenschap.”-Koran-3:118…“Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”-Koran- 5:81…“Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.”-Koran 9:123…En de Islam kan niet worden hervormd. Omdat Mohammed en Kuran kunnen niet worden hervormd!…De enige wijze waarop de islamisering bestreden kan worden, is de erkenning van dit enorme probleem en een keiharde de-islamiseringspolitiek,om onze vrijheid en verworvenheden te beschermen.“Alleen door de Islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam,”zei Filip Dewinter …...LANG LEVE DE JOODS-CHRISTELIJKE EUROPA!…

Gelukszoekers zijn geen vluchtelingen.Als je als Syriër voor de oorlog wilt vluchten dan kun je naar de buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië gaan. Iets verderop heb je nog veel meer Arabische landen waar je heen kunt en waar vrede is. Vele Syriërs hebben dat ook gedaan en kunnen daarom met recht als ‘vluchteling’ bestempeld worden.Je hoeft dan ook helemaal niet naar Noord-Europa te gaan om de oorlog te ontvluchten.Syriërs hoeven geen 3000 kilometer te reizen om aan de oorlog te ontsnappen…

Linkse landveradende fascisten prediken vrede en gelijkheid voor ieder, terwijl ze diegene die zich beseffen dat hun cultuur, geschiedenis en normen en waarden op het spel staan, met een blinde haat tot hevig bloedens toe slaan.Fortuyn was de man met grote liefde voor eigen land en volk, die dit als geen ander op anderen kon overbrengen. Daarom werd hij door links vermoord.Deze gewelddadige houding van links fascisten hoeft niet te verbazen.De linkse ideologie heeft een bloedrode geschiedenis. De moordpartijen van hun directe voorgangers en geestverwanten zijn ongekend en overtreffen veruit die van het nationaal-socialisme en fascisme. We kennen enigszins de slachtpartijen van Lenin, Stalin, Mao,Hitler en Pol Pot…Het enige verschil tussen neonazi’s en hedendaagse westerse marxsisten/socialisten is dat westers-links tegenwoordig afkerig is van nationalisme…Wegkijkers zijn ook verantwoordelijk voor, dat we in Europa afstevenen op een catastrofe….

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Links neo- Marxisten willen zo snel mogelijk een Islam staat van Europa maken

 1. Zeepertje says:

  Opgenomen in “the ZEEPERPAPER” uitgifte vanmiddag via zeepertje.com DANK!

  Liked by 1 person

 2. Pingback: Grootste misverstand over de islam | Stepping Toes

 3. Pingback: Linkse neo-Marxisten willen zo snel mogelijk een islamstaat van Europa maken | E.J. Bron

 4. koddebeier says:

  Een revolutie zou het beste zijn, waarna zo snel mogelijk de linkse neo Marxisten/fascisten zonder aanzien des persoon geruimd dienen te worden zodat er nooit meer een kans komt op een vijfde rijk.

  Liked by 1 person

 5. koddebeier says:

  Daarna kunnen we beginnen met het deporteren van moslims naar land van herkomst !

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s