Oost-Europa wil christen blijven, West-Europa wil de Sharia!

763Landverraders en de islam knuffelaars drijven West-Europa richting Sharia of in een burgeroorlog!West-Europa heeft een verschrikkelijke fout gemaakt. In de afgelopen vier decennia hebben miljoenen migranten laten binnenkomen, veel van hen uit islamitische landen.In het midden van deze eeuw zal meer dan 30% van de bevolking in Zweden islamitisch zijn, en bijna 20% in Duitsland en Frankrijk…De meerderheid moslims zal/niet integreren in onze westerse democratische rechtsstaat, omdat ze onze manier van leven ‘onrein’ vinden.Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de islam.Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun “geloof”.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is…Wij in West-Europa krijgen sharia-achtige toestanden.Over twintig, dertig jaar,West-Europa niet meer leefbaar is….

Nederland islamiseert in rap tempo. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves/Sharia is islam in uitvoering/ Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek.Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave…Het bestaan van dit soort buurten beperkt zich echter niet tot één wijk in Den Haag. Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers.Net als in sommige wijken in Amsterdam en Rotterdam kent de Schilderswijk een eenzijdige woningvoorraad, veel inwoners met een lage opleiding, lage inkomens, een hoge werkloosheid en veel vroegtijdige schooluitval. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken…

Elementen van de Sharia al lang in Nederland worden uitgevoerd. Te denken valt aan moslimhuwelijken, het bouwen van moskeeën en het dragen van een niqab.Islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters, islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen, in cafetaria worden soms alleen nog halal-maaltijden aangeboden, theaters voorzien gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen, kunstwerken worden geweerd uit publieke ruimten, bijvoorbeeld omdat er biggetjes op staan.Sommige Nederlandse politiekorpsen hebben cellen met stippen die de richting van Mekka aangeven.In Amsterdam worden polygame huwelijken officieel geregistreerd door de gemeentediensten.‘Polygamie en huwelijken met minderjarigen zijn aan de orde van de dag.Dat gebeurt namelijk in verschillende moskeeën,’ merkt tolk en schrijfster Nahed Selim op in NRC Handelsblad.‘De huwelijken met meer bruiden worden zelfs netjes geregistreerd,’zei Selim…

Oost-Europese leiders vinden dat Europa dreigt ten onder te gaan door de immigratie van moslims.Orbán overnacht altijd in een hotel in het centrum van Brussel en ziet daar wat de gevolgen zijn van massale – islamitische – immigratie: westerlingen zijn er in de minderheid en overal staan zwaarbewapende agenten en militairen die onder meer joodse instellingen beschermen. Boedapest kent een grote joodse gemeenschap en zij leven daar in alle vrijheid…“Dertig jaar geleden dachten we dat Europa onze toekomst was, vandaag zijn we ervan overtuigd dat wij de toekomst van Europa zijn.” Het citaat komt uit een recente speech van Orbán. In die toespraak zei hij dat hij de christelijke identiteit, waar hij Europa ooit om bewonderde, nu niet meer kan ontwaren. Verder gaf de Hongaarse premier het Europese migratiebeleid ervan langs, omdat het ‘de oorspronkelijke identiteit vertroebelt’. Niet het liberale gedachtengoed, maar het christendom moet weer centraal staan in Europa, aldus Orbán…

De joods-christelijke traditie is één van de pijlers die Europa mee heeft vorm gegeven.Zonder de impact van de de joods-christelijke erfenis, zou Europa nooit kunnen zijn wat het nu is.En onze cultuur is nog altijd joods-christelijk, ondanks dat het christendom geen echte gelovigen meer heeft… De Hongaarse leider staat hierin niet alleen. Orbán mag dan zeer uitgesproken zijn, zijn collega’s in Polen, Roemenië, Tsjechië, Slowakije en Bulgarije benadrukken eveneens het belang om de eigen identiteit te beschermen.Zij willen geen moskeeën, imams, halal voedsel, ongelijkheid van man en vrouw, zjj willen geen barbaars islamitisch shariarecht in hun land.In Oost-Europa weet men dat Islam, onderwerping aan de wil van Allah/Sharia betekent.Hier in West-Europa gelooft men nog steeds in de sprookjes van duizend-en-één nacht…

Rusland wil ook een christelijk Europa en een christelijke staat blijven.In 2013 zei Poetin het volgende:“In Rusland leven we als Russen. Elke minderheid, van overal, die wil leven in Rusland, om te werken en te eten in Rusland, spreekt Russisch, en moet de Russische wetten respecteren.Als ze de sharia prefereren, en het leven leiden van een moslim, dan adviseren wij hen om naar die plaatsen te gaan waar dat is de staatswet. Rusland heeft geen islamitische minderheden nodig. Minderheden hebben Rusland nodig, en we zullen ze geen speciale privileges toekennen, of proberen om onze wetten te veranderen om beter bij hun wensen te passen.Het maakt niet uit hoe hard ze roepen ‘discriminatie’. We tolereren geen gebrek aan respect voor onze Russische cultuur. We kunnen beter leren van de zelfmoord van Amerika, Engeland, Nederland en Frankrijk, als we willen overleven als natie. De moslims zijn die landen aan het overnemen en dat zal ze niet lukken met Rusland.De Russische gewoontes en tradities zijn niet compatibel met het gebrek aan cultuur of de primitieve manier van sharia wetgeving en moslims. Wanneer dit eervolle wetgevend lichaam denkt aan het maken van nieuwe wetten, moet het in gedachten hebben de Russische nationale belangen voorop te stellen, in acht nemend dat de moslims minderheden zijn en geen Russen.”…

De Islam rukt op in West-Europa. En de vraag is wanneer dit gaat leiden tot grotere conflicten.De geschiedenis laat zien dat hoe meer islamitisch een samenleving wordt, hoe gewelddadiger en onverdraaglijk het wordt voor niet-moslims,vrouwen, afvalligen. De islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet/Sharia te onderwerpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door de Koran/Sharia, wordt gezien als een land van oorlog: Dar al-Harb…De laatste kans om Europa’s roots te redden zou misschien wel kunnen komen van de voormalig communistische EU-lidstaten – degenen die in 1699 de Ottomanen hebben verslagen en nu een culturele dreiging voelen vanwege hun nakomelingen.Stem voor niet-rechts partijen is stem voor Sharia en de totale vernietiging van de vrije Westerse samenleving!..

Multiculturalisme-ideologen West-Europa in chaos en verwoesting storten….

Huidige demografische trends laten zien dat moslims binnen een paar decennia in veel Europese steden een meerderheid kunnen worden. De identiteitscrisis en secularisatie onder mensen van christelijke afkomst (vooral protestants) maakt de zaak zelfs nog moeilijker en politieke partijen gedragen zich op manieren waarvan ze denken dat die het aantal stemmen van moslims zullen maximaliseren…Intussen beelden de grotendeels linksige media moslims af als slachtoffers van oorlogen en kolonisatie, en christenen worden geportretteerd als moordenaars, die verantwoordelijk zijn voor de Kruistochten, de Spaanse Inquisitie, gewelddadige kerstening van de oorspronkelijke Amerikanen en oorlogen die Europa decennialang verwoestten…Фотографија корисника Anti DENK

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to Oost-Europa wil christen blijven, West-Europa wil de Sharia!

  1. Pingback: Oost-Europa wil christen blijven, West-Europa wil de Sharia! | E.J. Bron

  2. Ik ga niet het hele artikel lezen maar de kop slaat nergens op, ook moslims willen geen Sharia, die mensen zijn immers verwesterd, het is enerzijds bangmakerij, maar anderszijds: Wanneer de chaos compleet is zullen mensen de nwo accepteren. We kunnen het heel simpel op een andere manier aanpakken: http://bit.ly/Maatschappij_Droom_Tips

    Like

    • …ook moslims willen geen Sharia?…Ha,ha,grappig…Het onderzoek uit 2013 van Prof. Ruud Koopmans van de Berlijnse Humboldt Universiteit toonde aan dat 70% van de moslims in Nederland de mening deelt dat de islamitische religieuze wetten belangrijker zijn dan de seculiere wetten van het land waar zij leven,…47% van de Duitse moslims religieuze regels belangrijker vonden dan democratie, 73% van de Oostenrijkse moslims van Turkse en Marokkaanse komaf vond de sharia belangrijker dan seculiere wetten, 70% is van mening dat er maar één correcte interpretatie is van de koran en 76% wil dat moslims weer gaan leven volgens hun islamitische wortels. 55% van de ondervraagde moslims beantwoordde alle drie vragen bevestigend….Voor moslims is het belangrijk om te leven volgens de islamitische regels rondom bidden, vasten, halal eten, begraven, en ook trouwen en scheiden. Dit zijn regels van de sharia. Het is leven volgens de regels van de Koran.En de sharia is allang in Nederland….Op 19 september 2008 meldde De Telegraaf (onder het kopje ‘Veelwijverij wordt netjes geregistreerd’) dat er in Amsterdam 173 mannen staan geregistreerd met twee wettige echtgenotes. Twee mannen zelfs met drie vrouwen. In andere grote steden gebeurt hetzelfde.Hetzelfde geldt voor huwelijken met minderjarige meisjes. En bijna wekelijks worden polygame huwelijken ingeschreven….Ook in deze land door de rechtbanken reeds sharia-recht wordt toegepast. Zo oordeelde een rechtbank in Den Haag dat een Nederlandse vrouw, die door haar huwelijk met een Iraniër ook die nationaliteit kreeg, na een echtscheiding geen deel van de boedel kreeg omdat Iraans op de sharia gebaseerd vermogensrecht van toepassing was….En islamitische advocaten hoeven niet op staan voor rechters en islamitische straatcoaches hoeven geen hand te geven aan vrouwen…De Sharia discrimineert vrouwen: trouwen met een niet-moslim mag van de Sharia niet, scheiden mag niet, tenzij met toestemming van haar man. Van zijn kant mag de man, wanneer hij maar wil, de vrouw verstoten.Een verkrachte vrouw heeft 4 mannelijke getuigen nodig, om een zaak te kunnen spannen tegen de verkrachter.Volgens het shariarecht bezit niemand, die geen moslim is, onvervreemdbare rechten.De verboden en geboden van de Sharia zijn niet zoals vaak gedacht wordt, alleen van toepassing op moslims, ze zijn wel degelijk ook van toepassing op aanhangers van andere godsdiensten.Religieuze concurrentie is al even strikt verboden…Islam is voor niemand goed. Zelfs voor moslims niet….

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s