Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is

De ISLAM is een totalitaire politiek systeem, met een religieus ‘jasje’, dat miljoenen ophitst tot een leven, waarin men bereid is te moorden.De historie van de ISLAM is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting. Mohammed (570-632) zelf de wapens opnam om niet-moslims aan te vallen en hun met geweld de islam op te leggen.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was.De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten werden afgehakt, ogen werden uitgestoken en hele stammen werden uitgeroeid.Dit gewelddadige optreden van Mohammed staat in al zijn levensbeschrijvingen vermeld en wordt in heel de islamitische wereld trots doorverteld.En de kruistochten zijn een antwoord op vijf eeuwen jihad…

Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam. En dit is aan het toenemen, zelfs in het Westen.De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend, bestaat niet meer.Ons continent is een slagveld, een oorlogsgebied geworden: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Islam terrorisme is slechts een modus operandi, een actiemiddel om in functie van een ideologie een doel te bereiken/de wereld veroveren/, die openlijk wordt gerechtvaardigd door de JIHAD,de kernideologie van de ISLAM.Nog steeds wordt moslimterreur vaak gezien als een wanhopige reactie op armoede, onderdrukking en/of de westerse buitenlandse politiek en niet als wat het ís: een jihad door mensen die het Westen willen veroveren zoals Mohammed met Noord-Afrika heeft gedaan, door onderwerping van ongelovigen en invoering van de Sharia…

En elke keer wanneer er op aarde een islamitische terroristische aanslag wordt gepleegd, roepen ze in koor ‘dat is geen islam’.Voor hen zijn er twee islams. De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden.De tweede Islam is oorlogszuchtig en niet tolerant.Maar,de waarheid is dat er één Islam is,die niet “gekaapt” door radicale moslims. Eén Islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran…

Islam roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. Mensen worden niet als terrorist geboren, maar tot terrorist gemaakt.En mensen radicaliseren niet plotseling,maar de Islam radicaliseert ze, omdat de Islam zelf radicaal is.En degenen die de Koran en Hadiths leest en deze wil nastreven, kan alleen maar een terrorist zijn. Zij moeten de niet-moslims haten, hen vernederen en hen wantrouwen, hen bedriegen bij elke gelegenheid, en hen doden wanneer de situatie het nodig maakt. Dit is vastgelegd, en het is de centrale doctrine van de Islam…Theo van Gogh werd in Amsterdam afgeslacht door een jihadist.Hij werd vermoord in naam van Allah. In de rechtszaal keek de moordenaar Theo’s moeder aan en zei: ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen medeleven voor u voel. Ik voel uw verdriet niet. (…) Ik voel geen medeleven voor u, want u bent een ongelovige.’ Deze moordenaar was op school een goede leerling,maar toen hij in contact kwam met de “ware leer”, radicaliseerde hij en werd hij een moordenaar…

De Koran is een oorlogsboek dat oproept tot de jihad, de heilige oorlog. En alle radicalen, alle terroristen op dit moment die aanslagen plegen, beroepen zich op de Koran en de inhoud van deze boek,die geldig is voor eeuwig en kan het niet worden veranderd.„ Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…„ Een Kafir/niet-moslim/ mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… „Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)….

Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen.„ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…Libanon heeft een track record als het gaat om aanslagen. Herinnert u zich Beiroet 1970? Een christelijke stad in een toen grotendeels christelijk land.Na een islamitisch gemotiveerde bloedige 25 jaar durende burgeroorlog met 100.000 vermoordde christenen is Libanon nu een Arabische terroristische staat. Libanon was de meest welvarende staat van het Midden-oosten, maar toen was het een land met een christen meerderheid. Wat Beiroet is overkomen is een waarschuwing voor een onheilspellende toekomst in Europa…

‘Ik zie een land voor me, waarin Nederlanders en allochtonen onderling tegenover elkaar komen te staan. Dan kun je niet meer van een samenleving spreken, dan heb je nog alleen botsende groepen. We zijn naïef geweest. Nonchalant. We hebben heel lang gedacht dat wij gevrijwaard zouden blijven van rassenrellen en aanslagen. De moord op Theo van Gogh heeft dat keihard gelogenstraft. Ik zeg: je moet de democratie weerbaarder maken, anders kom je in botsing met elkaar en dat kan heel explosief worden. Kijk naar de Franse banlieues, daar is de situatie nu al onbeheersbaar,’zei oud-politicus Maxime Verhagen…Gilles Kepel, professor politieke wetenschappen aan één van de meest prestigieuze universiteiten van Frankrijk is diep bezorgd over de islamitische massa-immigratie in Europa. Kepel wijst erop dat de toenemende frequentie van de terreuraanslagen in Europa een teken is dat de islam al een burgeroorlog is begonnen, gerelateerd aan de islamitische religie-ideologie…

AIVD:Van dawa tot jihad, “De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde”, pag. 28:Met name de op dawa gerichte radicaal-salafitische organisaties en netwerken uit Pakistan, Saoedi-Arabië en de Arabische Golfstaten leggen sterk de nadruk op ‘herislamiseren’ van de moslimminderheden in het Westen. Het betreft missionerings-,vormings- en financieringsorganisaties die weliswaar beweren niet politiek en niet gewelddadig georiënteerd te zijn, maar meestal werken vanuit extreem-puriteinse,intolerante en sterk anti-westerse denkkaders. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen
afwenden. Zij prediken een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving en propageren exclusivisme en parallellisme. Zij staan in een aantal gevallen volledig geïslamiseerde wijken in de grote steden in het Westen voor of streven zelfs naar parallelle samenlevingsstructuren in de vorm van autonome sharia-gebieden, als het ware enclaves die een voorafspiegeling zijn van de umma. Deze dient zich in de toekomst immers over de hele wereld uit te strekken, inclusief het Westen…

Politieke leiders waren er als de kippen bij om hun afschuw uit te spreken over de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland.Maar,er kraaide geen haan naar de massamoord op christenen door moslims in Nigeria.Wereldwijd werden meer dan 4.000 christenen in 2018 gedood om hun geloof.In Nigeria waren dat er verreweg de meeste: zeker 3.700. Dat is bijna een verdubbeling van het jaar daarvoor. De christelijke bevolking in een land als Irak daalde van circa 1,5 miljoen in 2003 (toen zo’n 6 procent van de bevolking) naar zo’n 250.000 vijftien jaar later.De vervolging van christenen in met name de islamitische wereld is nog nooit zo erg geweest als nu… Christenen zijn de grootste vervolgde groep ter wereld. Toch wordt op dit thema met weinig urgentie gereageerd. We maken ons terecht druk om vervolgde homoseksuelen of minderheidsgroepen als Koerden en yezidi’s, maar wanneer het actieve vervolging van christenen betreft worden velen overvallen door diep ongemak.In de berichtgeving hierover van media en ngo’s overheerst terughoudendheid.Organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch berichten maar in zeer beperkte mate over geweld tegen christenen. Het onderwerp wordt het liefst afgedaan en vergeten, zo lijkt het…

Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld ons waarschuwen voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian,Hafid Bouaza en veel ex-moslims,die ons vertellen dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich verraden en diep gekwetst door de leugens van de ISLAM…De islam is zo afschuwelijk en verwerpelijk, omdat het een geloof in God van vrede, liefde, genade en goedheid, devalueert in een anti-God van, moord, genocide, haat, racisme, slavernij, het seksuele molesteren van meisjes, verkrachten van seksslaven, onderdrukken en vernederen van vrouwen. Een monster tegen de menselijkheid… Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…

Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslagen van Eerste Paasdag op kerken en hotels in Sri Lanka. Het dodental daarvan steeg naar 359. Ongeveer 500 mensen raakten gewond.Kerken en dure hotels worden door terreurorganisaties als IS gezien als de ultieme symbolen van Westerse presentie, en zijn dan ook een geliefd doelwit…Aanslagen als die in Christchurch en Sri Lanka, en de woorden waarmee ze worden gerechtvaardigd, versterken de indruk dat er een clash of civilizations gaande is, een botsing van beschavingen. Precies de titel van een omstreden boek van Harvard-hoogleraar Samuel Huntington uit 1996, waarin hij betoogde dat de 21ste eeuw niet langer het toneel zou zijn van wedijverende ideologieën maar van botsende culturen. Zo zou de westerse christelijke cultuur onder meer komen te staan tegenover de islamitische…De terrorist van de Christchurch moskee pleegde de aanslag uit wraak voor aanslagen door moslimterroristen en ander geweld door moslims en dat schrijft de dader zelf in zijn manifest.Tarrant voegt eraan toe dat hij wraak wou nemen voor Ebba Akerlund, het tienermeisje dat in 2017 gedood werd bij een terreuraanslag in Stockholm. Dat was voor Tarrant de “eerste gebeurtenis” die hem aanzette om zelf een aanslag te plegen…

Een lijst van islamitische terreur-aanslagen in Nederland:Samir A., voormalig lid van de Hofstadgroep, krijgt in oktober 2008 negen jaar celstraf voor het voorbereiden van terroristische aanslagen.Jaouad A. wordt veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Hij werd in december 2016 opgepakt. In zijn huis en kelderbox worden een machinegeweer, munitie, zwaar vuurwerk en een vlag van Islamitische Staat (IS) gevonden… Op bevrijdingsdag steekt de Allah Akbar-roepende Syrische asielzoeker Malek F. in Den Haag 3 mensen neer… De 37-jarige, in Turkije geboren Gökmen Tanis, begint rond 10:45 ter hoogte van het 24 Oktober-plein in Utrecht in de tram om zich heen te schieten en doodt daarbij 4 mensen en maakt 2 zwaargewonden en 4 gewonden.Volgens ooggetuigen riep de man “Allahoe Akbar.”…Gökmen Tanis en enkele familieleden (vader en broers) worden in verband gebracht met de Turks-Duitse jihadbeweging Kalifaatstaat. Zijn twee oudere broers zijn “(…) behoorlijk streng in de leer. Dat zie je aan hun kleding, hun vrouwen lopen ook stevig gesluierd. Die oudste ging ook midden in de stad op zijn knieën zitten om te bidden als het tijd was”, stellen ze. Volgens verschillende buurtbewoners heeft de oudste broer in Tsjetsjenië getraind of gevochten en zou hij banden hebben met de radicale Turkse beweging Kalifaatstaat.”…

Hoofd inlichtingendienst Rob Bertholee verklaart in januari 2018 dat er zeker drie tot vier aanslagen zijn verijdeld tussen 2012 en 2018.“De jihadistische scene is groter dan ooit” in ons land, zei hij…Volgens inlichtingendienst AIVD, bestaat de Nederlandse jihadistische beweging uit ruim vijfhonderd personen en enkele duizenden sympathisanten. In die netwerken, die doorgaans ook salafistisch zijn, zijn ook ronselaars actief. ,,De verwachting is dat de komende jaren jihadisten – ex-gedetineerden en ‘terugkeerders’ – in de Nederlandse samenleving zullen (her-)integreren en zich op gelijksoortige wijze zullen bewegen in salafistische netwerken.’’….https://www.telegraaf.nl/video/3004850/iraanse-ambassade-zit-vol-terroristen

Meer islam, waar dan ook, betekent méér antisemitisme, méér haat en méér geweld/terreur.Al jaren in heel Europa, synagogen,joodse scholen en andere joodse instellingen moeten tegenwoordig zwaarbeveiligd worden en dat is niet omdat de bruinhemden weer door de straten marcheren.In Zweden, een land dat door de Britse krant The Guardian werd omschreven als ’het grootste succes dat de wereld ooit gekend heeft’, verlaten joden in drommen grote steden zoals Malmö, omdat het er vanwege het toenemende antisemitisme door met name moslims niet meer veilig is.En in Frankrijk is sprake van een ‘etnische zuivering’, zo stelt een manifest in dagblad Le Parisien. In het pamflet staat dat er nieuw antisemitisme is ontstaan onder moslimextremisten, dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ook weer levens eist.De 300 Franse ondertekenaars van het manifest zeggen dat de media het nieuwe antisemitisme vaak doodzwijgen. Maar extreemlinkse politici doen dat ook en draaien de rollen zelfs om, schrijven ze. Moslims zouden worden gezien als “slachtoffer” van de maatschappij en worden omhelsd omdat ze “electoraal gezien meer stemmen opleveren dan Joden”…Joden zijn vijand no 1 van islam. Is allemaal in de Koran en in de Hadiths te lezen…

De Syrisch-Amerikaanse Wafa Sultan/ex moslima zei:”Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we [de moslims, red.] gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden.”…Jihad en doden zijn het hoofd van de Islam. Neem ze weg, dan neem je het hoofd van de islam weg.En een ideologie, die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie…

Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar! En zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de ISLAM in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam(ofwel huis van vrede). …

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Islam heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard aan alles wat niet-islam is

 1. The elite have truly forgotten all the previous attacks committed by IS in the West. Fast to the daily agenda because it is very important. More important than keeping the danger of open borders … More important than an attack in a distant country …. Because Iran, Iraq, Yemen, Egypt, India and a few more countries experience a bomb car explosion almost every day.

  Liked by 2 people

 2. koddebeier says:

  Vreemd he, dat bij veruit de meeste politici nog steeds het kwartje niet is gevallen, is er nog hoop bij zoveel kortzichtige domheid ???

  Liked by 1 person

 3. fransdewit says:

  Daarmee wordt al aangegeven dat ze het iq hebben van een zandkorrel. Dat ze het al zo lang nooit is gelukt. Dat ze het moeten hebben van egoïsten, overlopers, van NSB ers van huichelaars en gierigaarden.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s