Islamisering of burgeroorlog: ziedaar de trieste keuze waarvoor de Europeanen de komende jaren zullen staan

10328-w1980-4c27b43-22bef95Op BNR zegt VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes dat West-Europa in ‘Eurabia’ kan veranderen. Ze bepleit een immigratieverbod voor jongemannen uit het Midden-Oosten. “Het mengt voor geen meter”, zegt Berckmoes. “Ik zie daar een bedreiging. Dat door de enorme bevolkingsgroei daar de angry young men uit Afrika en het Midden-Oosten hiernaartoe komen, dat moet gewoon stoppen.De grenzen moeten dicht.”En het is voor het eerst dat een VVD’er over ‘Eurabia’ spreekt: tot nu werd de term alleen door de PVV gebruikt…

Wat in 732 en 1683 niet lukte, lukt nu wel: de verspreiding van de Islam in West-Europa. Tweemaal leek de Islam gewapenderwijs voet aan de grond te zullen krijgen in het Westen.Beide keren mislukte dat. Maar nu wonen er op West-Europees grondgebied meer moslims dan ooit tevoren. Zonder dat er oorlog voor is gevoerd.Anders dan in de achtste en in de zeventiende eeuw wil de Islam Europa dit keer niet veroveren met het kromzwaard, maar via demografische groei, via bekering en missionering en via immigratie.Jihad(betekent oorlog voeren tegen de niet-moslims met als doel de islam te vestigen) kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘al–Hijra’(migratie/de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in het te veroveren gebied) is ook een.Ondertussen zijn ze in West-Europa al met zo’n 30 miljoen,die zullen West-Europa binnen een paar decennia in een islamitisch kalifaat veranderen…

Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.En in Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen….

De ‘sluipende islamisering’ in West-Europa is in volle gang.We stevenen af op het einde van de Europese en Nederlandse samenleving zoals we die nu nog kennen. En als je een beetje om je heen kijkt in West-Europa, dan zie je dat in het achttiende arrondissement in Parijs op vrijdag de straten worden afgesloten. Dat er in Frankrijk 718 zones zijn waar de politie niet of nauwelijks meer komt. Dat Londen en andere steden in Engeland volhangen met stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone“. Dat overal de moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten. Dat in bijna alle Europese landen inmiddels is toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en die totaal niets heeft opgeleverd.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

De nationaliteit van de moslim is zijn geloof.Hij kan geen vaderland hebben, behalve dat waar de religie van Allah regeert.En een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer:„Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen”(Koran-3: 28)…„Vermijd vriendschap met Joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen”(Koran- 5:51)…De Islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen(„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40)…

Terwijl liberale westerse leiders spreken over tolerantie, onderhandelen en coëxisteren in een multiculturele samenleving, wijzen de feiten van de geschiedenis in de tegenovergestelde richting. Bijna 1400 jaar lang was de relatie tussen de Islam en het Christendom stormachtig en bloederig door veroveringen en heroveringen, moorden en vergeldingen.Die kruistochten waren overigens een soort contrajihad tegen een vijand die in oorsprong hele christelijke regio’s had geïslamiseerd…Het is een in de islamitische traditie verhaald feit dat Mohammed rooftochten organiseerde, oorlogen voerde en mensen liet vermoorden, zoals de joden van de Qurayza-clan. Dat kan je in de hadith teruglezen.Wat de Koran zelf over Mohammed vertelt, laat zien hoe een aanvankelijk zachtmoedige, haast onzeker overkomende idealist zich ontpopt tot een vastberaden en oorlogszuchtig veroveraar. De Medinische verzen in de Koran –ontstaan na het gedwongen vertrek van Mohammed van Mekka naar Medina– zijn een stuk radicaler van toon dan de Mekkaanse. Het is dan ook geen toeval dat de Koranteksten die radicale moslims vaak gebruiken om grond te geven aan hun idealen  bijna allemaal uit die latere periode stammen…En mensen zeggen dan vaak: maar er zijn ook goede moslims. Ja, in de Tweede Wereldoorlog waren er ook goede Duitsers…”De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216)… En moslims die niet meedoen aan deze strijd ,worden hypocriet genoemden en gewaarschuwd dat ze naar de hel gaan….

Na iedere aanslag haasten politici zich om vanop hun ivoren toren uit te roepen dat dit alweer niets met de echte islam had te maken. Dat waren criminelen en moordenaars, die ‘de religie van de vrede’ hadden ‘gekaapt’.En om de ISLAM niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims zijn er twee islams.De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde, tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede Islam is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig.De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één ISLAM is. Eén ISLAM die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran…

„ Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…„Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.”(Koran-9:14)…„ Een Kafir/niet-moslim/ mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… „Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)….Sterven voor de zaak van de ISLAM in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen.„ Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95…

Catherine Keyl ergert zich eraan dat de media bijna niet durven te wijzen naar de rol van de islam bij de recente aanslagen in Sri Lanka.Dat heeft ze gezegd in Spraakmakers op NPO Radio 1.Er vonden op paaszondag kort na elkaar acht aanslagen plaats in Sri Lanka, waarbij drie katholieke kerken en drie luxe hotels het doelwit waren. De islamitische terroristen vermoordden honderden mensen. Als land met christelijke roots moeten we het meer opnemen voor de slachtoffers, vindt ze.We schamen ons bijna voor onze cultuur, aldus Keyl. “Ik heb altijd een beetje het gevoel dat de media zich een beetje gegeneerd voelen om het voor christenen op te nemen.”…De Duitse krant Welt Am Sonntag heeft een overzicht geplaatst van 31.000 (!) islamitische terreuraanslagen sinds 11 september 2001, waarbij in totaal 146.000 doden vielen…

“Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid”,zei de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan…Bewegingen, en dus ook ideologieën, die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de Islam met bijvoorbeeld de Sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie…

Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de islam strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de islam niet als een religie worden beschouwd…En voor een dergelijke ideologie mag in een vrije samenleving geen plaats zijn…

En wie vandaag niet wil zien hoe gevaarlijk de ISLAM is inzake alle persoonlijke en maatschappelijke facetten, is als degene die het nazisme als een voorbijgaand fenomeen beschouwde. Niet voor niets rangschikte de bekende Duitse historicus Ernst Nolte het islamfascisme bij politieke ideologieën als communisme en nazisme. De Franse socioloog Jules Monnerot sprak over het communisme als de islam van de twintigste eeuw, al zou men dit dictum in onze nieuwe eeuw rustig kunnen omdraaien en de islam als het communisme (of het nazisme) van de eenentwintigste eeuw kunnen bestempelen.Iedere gek kan zien dat de moslim cultuur en de westerse cultuur enorm botsen en eigenlijk niet samen kunnen gaan.Religie biedt een basis voor vrede, mensenrechten, vrijheden en gerechtigheid.Elke interpretatie die het tegendeel beweert, waaronder misbruik van religie om conflicten aan te wakkeren, is verkeerd en bedrieglijk…

Mohamed en de Koran kan je niet hervormen! Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient:“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217…“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85… Europa gaat er onverminderd mee door zichzelf te vernietigen, en denkt nog altijd dat wij de halve wereld kunnen opvangen en onderhouden. Aan dit tempo zal het zelfs geen jaren meer duren vooraleer Europa zichzelf in totale chaos en (burger)oorlog heeft gestort.Stop islamisering Europa en behoud de Nederlandse cultuur en waarden…

Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,”zei Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland)…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…

De hoofddoek of boerka is een uiting van een soort geuzenidentiteit en de zichtbare grensmarkering tussen ‘onze Westerse cultuur’ en de ‘islamitische gemeenschap’,tussen ‘islamitische vrouwen’ en ‘westerse vrouwen’.Dit onderscheid moet ervoor zorgen dat de islamitische vrouw altijd direct duidelijk te herkennen is. En uit die herkenning vloeit voort dat de islamitische vrouw niet mag worden lastig gevallen. Uit die herkenning vloeit daarom ook voort dat de ongelovige, niet-islamitische vrouw wel mag worden lastig gevallen.Dus,symbolen die staan voor het zichtbare onderscheid «wel of niet lastig mogen vallen» dienen daarom volledig uit het Nederlandse straatbeeld te verdwijnen….

Ik heb een eigen mening, maar dat mag niet, want dan ben ik een racist!? Omdat mijn mening afwijkt van wat er in de verschrikkelijke Koran staat.Dus wie islamkritiek bedrijft, is een racist. Wie criminaliteit onder allochtonen aan de orde wil stellen, is ook een racist…Maak van islamkritiek geen racisme.Islam is geen ras.Moslims zijn geen ras. Het zijn misleide mensen, die geïndoctrineerd zijn met religieuze leugens en daar vervolgens mee worden onderdrukt….Een persoon die kritisch is op het christendom wordt toch ook geen christenofoob genoemd? Wanneer er bijvoorbeeld iemand kritisch is over het socialisme wordt deze persoon ook niet verweten socialisten te haten. En is een ex-moslim/islamcriticus dan wel een moslimofoob?…De oorsprong van de islam is al het toppunt van racisme, geweld en intolerantie. Dat verdient wel degelijk kritiek. Sterker nog als je daar geen kritiek op hebt, dan heb je geen benul van wat “racisme” inhoudt…

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Islamisering of burgeroorlog: ziedaar de trieste keuze waarvoor de Europeanen de komende jaren zullen staan

 1. Jackie2015 says:

  De ware Christenen daar zijn er nog maar weinig van over. De SGP is nu en kleine partij. De Nieuwe Bijbelvertalingen zoals de NBG and NBV doen aan dit alles ook geen goed.. Wie niet in het geloof op Jezus Christus ziet staat er alleen voor. De West Europese landen en zeer zeker ook Nederland hebben God massaal verlaten. De EU zegt ook maar van “:kom maar binnen islamisten”
  Weer een uitstekend artikel.

  Liked by 3 people

 2. rottenpikwick says:

  West-Europa is een ziek, uitgeput dier, makkelijke prooi voor aasgieren!

  Liked by 3 people

 3. co gi says:

  Sindd 9/11 waren er 37 119 islam-terreuraanslagen met 239 701 doden en 318 068 gewonden.Eigen telling (verleden week) van de gegevens op de website TheReligionOfPeace.

  Liked by 1 person

 4. Pistolen-Paultje says:

  Even een paar feiten op een rij…. de Islam heeft weinig technology, is arm, heeft weinig macht en een simpel leger. Daarentegen hebben de Christenen / Westerse Wereld, wel technologie, rijkdom, macht en een echt leger.

  De Paus of de EU heeft geen voordeel als de EU overstroomt wordt door de Islam. Het heeft geen toegevoegde waarde, het geeft eerder ellende, achteruitgang, etc…. Tenzij het een bewuste keuze van de EU is, om ellende en chaos te creeeren b.v. een burger oorlog. Om vervolgens via de krijgswet, totale controle te krijgen en alle verkregen vrijheden op te heffen of terug te draaien.

  Oorlogen worden vaak gebruikt om financiele systemen te resetten en de boel opnieuw op te bouwen en de economie een boost te geven.

  Het maakt de rijke families (NWO) niet uit wat er gebeurt…. oorlog, vrede, hongersnood, welvaart, etc…. zij zitten in alle industrieen, dus ze verdienen altijd geld en krijgen altijd meer macht….

  Tja net echt stratego…..

  Liked by 2 people

 5. koddebeier says:

  Vernietig de islam nu het nog mogelijk is !

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s