Sharia moeten we hier natuurlijk al helemáál niet hebben

De islamitische leer geeft moslims de opdracht om niet-moslims en niet-islamitische beschavingen te onderwerpen aan de Sharia/=islam/ of islamitische wet.Dat gebeurt al 14 eeuwen, sinds het ontstaan van de ISLAM in de 7e eeuw .Laten we niet vergeten dat het Midden-Oosten, Afrika en Azië ooit niet-islamitisch waren…„De heerschappij is alleen voor Allah”-Koran:12:40 …„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101 /Koran 2:98…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…„ De Jihad is een plicht voor ELKE MOSLIM!”-Koran/soera 2, vers 216…En na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek. Europa wordt door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd….

Deze strategie werkt duidelijk beter. Eerst onopvallend, en later steeds meer open is de islam ingetreden in het leven van de tolerante Westerling. De cultuur en religie, inclusief de uitingen daarvan, worden door steeds meer mensen geaccepteerd als behorende bij ons multiculturele landschap. Het wordt steeds meer een normaal onderdeel van de samenleving, mede doordat de overgrote meerderheid van de in het Westen levende moslim zich gematigd en doorgaans vredelievend opstelt. Een soort “vrede, vrede, geen gevaar”. Mohammed deed dat in zijn beginperiode ook, maar met het groeien van zijn macht, groeide de onverdraagzaamheid en werd onderwerping door geweld een normaal onderdeel van de uitbreidingsstrategie. Zodra het kon verliet hij het vredelievende pad en de gevolgen daarvan zijn bekend…

„ Strijd om islamisering Europa is in volle gang,” schrijft ds. Eberhard Troeger, bestuurslid van het Duitse Instituut voor Islamvraagstukken, in het jongste nummer van het tijdschrift Diakrisis…‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen,’ zei Ibrahim El-Zayat(President van de islamitische gemeenschap in Duitsland). Op het islamcongres in Amsterdam wordt gezegt, niet door één, maar door meerdere sprekers: ‘Wij zijn hier om te blijven en de overwinning te behalen voor de Islam!’…De moslimleiders erkennen OPENLIJK dat het hun strategie is om miljoenen moslims binnen te brengen in westerse landen, en zodra hun aantallen groot genoeg zijn de macht over te nemen en iedereen tot slaven te maken(tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden,vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen en hun aantal groeit nog steeds)…

En de verovering van het Westen van binnenuit/met DAWA/ krijgt steeds meer vorm. Waar het uiteindelijk toe moet leiden is al vanaf de verordeningen van Mohammed duidelijk: héél de wereld moet onderworpen zijn aan Allah, de profeet, de Koran, de hadieth en de SHARIA /islamitische wetgeving…“In elk van onze steden”, schreef de Italiaanse journalist Oriana Fallaci kort voor haar dood in 2006, “is er een tweede stad, een staat in de staat, een regering binnen de regering. Een moslimstad, een stad die wordt beheerst door de Koran“… En in grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz,enz, zijn al wijken, waar de Sharia wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Deze steden zal voor niet zo lang overwegend Islamitisch zijn.De betekenis van de term ‘ISLAM’: onderwerping (en dus islamisering)…

Een ware moslim kan niet in een democratische rechtsstaat te leven, want in een democratie worden de wetten door de mensen gemaakt. De ware moslim erkent slechts de wet van Sharia/Allah. Mohammeds eigen leven moet voor moslims als voorbeeld te dienen,de Koran vermeld dit 91 keer!…“Er is geen moslim op aarde, die de democratie niet verwerpt. Ik weet dat dat straffe uitspraken zijn, maar de democratie is radicaal tegen Islam. Het is gebaseerd op de mensen die de wetten bepalen. Maar Allah bepaalt de wetten, niet de mensen”,zei Abu Imran, woordvoerder van Sharia4Belgium en Sharia4Holland.De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!…

Het grote probleem bij het aanpakken van dawa-activiteiten is dat ze zich doorgaans binnen de grenzen van de wet afspelen.Als je daar wat tegen probeert te ondernemen, krijg je direct het verwijt dat je de vrijheid van meningsuiting beperkt of tot haat aanzet.Uiteindelijk ontstaat er een klimaat, waarin openlijk tot actie kan worden opgeroepen. En wat begint als dawa(een soft, niet-gewelddadig instrument om de wereldwijde vestiging van een islamitische maatschappij mogelijk te maken, eindigt bovendien vaak in  gewelddadige JIHAD, bijvoorbeeld in de vorm van aanslagen, zoals die op Theo van Gogh,omdat ze als minderheid geen andere keus hebben…Terrorisme is een poging om de samenleving te ontwrichten, om de politiek op andere ideeën te brengen.Veel moslims terreur afzweren,maar vinden dat de verschrikkelijke Koran boven onze wet staat en blijven ze trouw aan deze politieke religie/ideologie….

En als ik een moslim hoor zeggen dat “ISLAM” vrede betekent, moet ik eerst eens heel hard lachen, maar anderzijds is het wel droevig voor mij, omdat nog steeds veel mensen dit geloven.Het woord ISLAM betekent ‘onderwerping’ en niet ‘vrede’, want vrede is SALAM,niet ISLAM.Het woord ISLAM komt van het Arabische werkwoord ”aslama”, dat zich overgeven en onderwerpen betekent…ISLAM = onderwerping / SALAM = vrede…En wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen/staten/ aan de SHARIA(islamitische wetgeving) en de ISLAM/Allah.De islamitische vrede betekent: oorlog en de verdwijning van niet-moslim beschavingen!… Meer dan 50 moslims staten werden gekoloniseerd/veroverd met geweld,terror,migratie en bedrog,niet met liefde!…

De gematigde Islam bestaat niet. “Zijn er twee islams, de een oorlogszuchtig en de ander tolerant en vredelievend?De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de Islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één ISLAM is. Eén ISLAM die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten. Het mystieke aspect en de terreur zijn twee extremen. Hiertussen bevinden zich vele facetten die altijd naast elkaar hebben bestaan en die alle uit dezelfde bron komen: de Koran”, zei de Franse juriste en arabiste Anne-Marie Delcambre…

Volgens de Amerikaanse uit Egypte afkomstige ex-moslima Nonie Darwish “onderscheidt de Islam zich van echte religies omdat de Islam de «gouden regel» niet kent. Deze regel houdt in dat men zich tegenover anderen moet gedragen zoals men zelf wil dat deze anderen zich tegenover ons zouden gedragen. Deze «gouden regel» ligt aan de basis van onze Westerse beschaving. De Islam kan bijgevolg niet de rechten en vrijheden claimen, die andere religies toekomen, omdat de Islam de kern van onze beschaving afwijst en aantast.”…Deze vier kenmerken zijn van een religie:1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn; 2. Geen enkele religie mag eisen dat diegenen die de religie verlaten gedood moeten worden; 3. Een religie mag nooit bevelen om diegenen die niet tot de eigen religie behoren te doden of te onderwerpen; 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten. Aangezien de ISLAM strijdig is met elk van deze vier karakteristieken, kan de ISLAM niet als een religie worden beschouwd…“Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie. Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid”,zei de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan…

Er zijn inderdaad verschillende islamitische stromingen, maar ze baseren zich allemaal op de Koran en die Koran is voor alle moslims hetzelfde en niet veranderlijk. De Koran en profet Mohammed kan je niet hervormen! Mohammed heeft geen gematigde en een gewelddadige biografie. Er bestaat maar één levensverhaal van de islamprofeet, die zowel radicale en gewelddadige als gematigde/in het begin/ delen bevat. En iedere geloofsgenoot die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, is geen echte moslim en feitelijk een afvallige, die de doodstraf verdint(“Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”-Koran 2:85…„Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” -Soerat Al-Bakara, 86)…

De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. En het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen…BEDANKT:landveraders,de elite, universiteiten, kerken, vakbonden, de media, politici en wegkijkers.De toekomst van jullie kinderen is leven onder fascistische Sharia,of jaren in een burgeroorlog zijn!…Maar, willen we vermijden dat dit Nederland verder uitgroeit tot het nieuwe kalifaat van Europa, dan dringen drastische maatregelen zich op.Dus stem de PVV.Dit is de enige partij, die weet wat de ISLAM is! Migranten zijn niet het probleem/alleen economisch/, maar de ISLAM!Dus,strijden alleen tegen open grenzen helpt niet.De islamisering/shariaisering is hier in Nederland/West-Europa allang begonnen!…

Honderdduizenden slimme en de dappere moslims hebben al lang deze vreselijke ideologie verlaten…

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Sharia moeten we hier natuurlijk al helemáál niet hebben

  1. Pingback: Sharia moeten we hier natuurlijk al helemáál niet hebben | E.J. Bron

  2. Jackie2015 says:

    Obama liegt alsof het gedrukt staat. Hij heeft een zeer vooraanstaande positie in the Muslim Brotherhood. Dat was al tijdens zijn presidentschap.
    Spreuk online opgepikt:
    “Radical muslims are snakes. Moderate muslims are the grass they hide in”

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s