Nederlanders missen trots zijn op eigen cultuur

Oranje mars richting stadionVeel mensen maken zich zorgen over ‘de Nederlandse identiteit’. Het gaat om Joods-christelijke normen en waarden, Nederlandse tradities en feestdagen, zoals Koningsdag en Sinterklaas mét Zwarte Piet.Deze mensen hebben het gevoel dat de tradities waar ze van houden nu opeens besmet zijn. Ze menen dat ze zich moeten aanpassen aan mensen met een migratieachtergrond, terwijl die zelf in hun ogen weinig respect hebben voor Nederlandse gewoontes. Ze hebben het meest moeite met moslims, van wie de gebruiken volgens hen het verst van Nederlandse cultuur af staan.Deze mensen zijn ook bang om eerlijk hun mening te geven.”Je wordt al snel voor racist uitgemaakt”, redeneren ze.Door politici, door de media, maar ook in hun eigen familiekring of op hun werk. Sommigen geven aan dat ze vrezen voor hun baan als ze eerlijk hun mening geven. Terwijl ze best met iedereen samen willen leven, maar wel op willen komen voor hun eigen cultuur…

Traditionele christelijke normen en waarden steeds meer verdwijnen uit de Nederlandse samenleving.De mensen die het goed hebben, de normen en waarden voor de hele samenleving afdwingen.De overheid nam het voortouw in het voor eens en liefst- voor altijd opruimen van de restanten van de joods-christelijke traditie…HEMA had haar folder ‘voorjaarsfolder’ genoemd in plaats van het gewoonlijke ‘paasfolder’, en ten tweede werden er in deze folder ‘verstopeitjes’ aangeprezen, terwijl het hier om paaseitjes zou gaan. Deze zaken wijzen op een ernstige aanval op de Nederlandse identiteit…Wij weten dat onze Europese wortels gelegen zijn in de Griekse filosofie, het Romeinse recht, het joods-christelijk erfgoed, de Verlichting, met andere woorden, in onze gemeenschappelijke Europese cultuur.Israël ligt weliswaar geografisch niet in Europa, maar behoort historisch en cultureel tot Europa, omdat men er in brede kring van overtuigd is dat de wortels van Europa joods-christelijk zijn…

In 1815 was één van de kernwaarden van Nederland het christelijk geloof. Daarom komen in het volkslied zinnen voor als: ‘Bescherm o, God! Bewaar den grond, waarop onze adem gaat.’ Geboren en getogen, gestorven en begraven werden we op deze grond. Het woord ‘grond’ (bloed en bodem) heeft een diepreligieuze betekenis in dergelijke christelijk-nationale ideologieën.Deze christelijk-nationale verbintenis treffen we overal in de wereld aan.Helaas,we leven in een samenleving, die de eigen waarden en tradities meer en meer verwaarloost, waar meer mensen alleen nog voor zichzelf leven, zonder iets met elkaar te delen. Dan brokkelt de samenleving langzaam af.Nederland is uit de culturele revolutie van de jaren zestig opgekomen als een normloos land(er is daarom een ethisch reveil nodig).En in plaats van Joods-christelijke wortels,er zit nu een andere wortel, die van het kwade:ISLAM!…

West-Europa laat zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren.Ons continent wordt een tweede Midden Oosten met de kwalijke gevolgen als oorlog, aanslagen en een islam met een steeds grotere verpestende invloed.Het trieste is dat we (lees: politiek) het allemaal laten gebeuren en zelfs faciliteren.De arabist Hans Jansen voorzag het begrip islamisering van een zeker ook voor Nederland zeer toepasselijke variant: ‘zelfislamisering’. Nederland buigt zelfs mee met de islam zonder dat moslims daar om hebben gevraagd.De islam wordt bijvoorbeeld als bij uitstek vredelievend voorgesteld, als middel van integratie, of als een bijdrage aan een veelkleurig Nederland.Een islamitische uiting als de hoofddoek voor vrouwen, wordt wel voorgesteld als een teken van emancipatie…

Dames van GroenLinks en D66 doen zelfs zo nu en dan een hoofddoek om om uiting te geven aan de solidariteit met de moslima’s, die zich wel graag onderwerpen aan de wil van het islamitische patriarchaat. Ze hebben geen idee van de symbolische waarde voor de draagster en het immense islamitische mechanisme en weten dus niet dat, door de stof op het hoofd, levenslange contracten worden gesloten waarmee de vrouwen op afstand van vrijheid, zelfbeschikking en moderniteit worden gehouden.Petra Stienen, Eerste Kamerlid namens dhimmi D66, onthield zich van de stemming toen de Raad van Europa een rapport aannam, waarin sharia-rechtspraak onverenigbaar verklaard werd met de universele rechten van de mens. Langs dergelijke lijnen wordt er al decennia meegebogen met moslims…

In West-Europa vindt een idiote capitulatie voor de opmars van de agressieve islam plaats,die meer is een verschrikkelijke regime,een ideologie, dan een geloof. Een streng regime in huis, in wijk, op straat waar je niet makkelijk uit komt.En godsdienstvrijheid is niet mogelijk bij islam.Onlangs wordt afvallige Omar Hauari, geboren in België, met dood bedreigd door 4 moslims.Islam is een donker, stinkend repressief hol, waar waanzin, onderdrukking en geweld de norm zijn ,en niet de ratio en liefde heerst.De islam blijft een gevaarlijk virus, dat bij grote groepen mensen kan leiden tot een besmettelijke vorm van collectieve krankzinnigheid.Grootste gevaar van de islam is vooral de enorme blindheid voor het enorm destructieve karakter ervan bij diegenen die ons regeren, en hun gretigheid om de islam groot en sterk te maken binnen onze moderne westerse cultuur bij diezelfde personages die ons regeren. Het lijkt een gewilde suicide, van communisten ,die de westerse cultuur dermate haten, dat ze nijver werken aan de reductie ervan tot de islamitische dystopie…

Het is voor de Nederlandse samenleving veruit het beste als de overheid de normen en waarden van de joods-christelijke traditie in wet- en regelgeving weer tot leven roept. Maar die stap zal de overheid niet willen zetten, want daarmee erkennen de grote politieke partijen het failliet van de politiek die zij in de afgelopen veertig jaar hebben gevoerd.Boom zonder wortels leeft niet!En in Oost-Europa weten zij dat al lang.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to Nederlanders missen trots zijn op eigen cultuur

 1. ruud beijer says:

  Inderdaad is dat het grote probleem. Veel mensen zien mij als ,die PVVer .
  En verder interesseert het het heel veel mensen niets dat ons land naar de kl@@te gaat.
  In dit land is men meer geïnteresseerd in de voetbaluitslagen dan aan het behoud van de Nederlandse waarden en tradities. Heel veel trouwe NPOkijkers worden langzaam geindoctrineerd zodat die groep alles normaal vindt. Zoals het veranderen van kleur van Zwarte Piet en nu ook het paard van Sinterklaas. Die is nu ineens zwart. Mag dat wel een zwart paard die een blanke man moet dragen?

  Liked by 3 people

 2. Pingback: Nederlanders missen trots zijn op eigen cultuur | E.J. Bron

 3. rottenpikwick says:

  Heel lang geleden kon ik nog wel een goedgevoel krijgen als ik weer in NL terugwas na langere tijd in het buitenland. Nu niet meer. Ik denk met respect terug aan Onze Voorouders, hun bloed zweet tranen… Mijn huidige landgenoten haat ik over het algemeen.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s